Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

SEMVAC: Thuốc trị Covid của Pfizer có mức hiệu nghiệm 89%


SEMVAC 08/11/2021– Dựa trên thông báo của Pfizer và của chính quyền Mỹ, SEMVAC thấy các chi tiết đáng chú ý như sau:

1. Thuốc trị Covid của Pfizer có mức hiệu nghiệm 89%

Theo thông báo của Pfizer ngày 05/11/2021 thì đây là kết quả của cuộc thử nghiệm với 774 người bị mắc Covid và do tuổi tác hay tình trạng sức khỏe nên được coi là mức nguy hiểm cao hơn trung bình. Trong số 389 người dùng thuốc này thì cuối cùng 3 người phải vô bệnh viện và không có ai tử vong. Trong số 385 người dùng placebo, tức thuốc bột (ghi chú 1), thì cuối cùng 27 người phải vô bệnh viện và trong số đó có 7 người tử vong. Từ các số thống kê trên, tính theo công thức thì mức hiệu nghiệm cho các bệnh nhân thuộc loại này là 89%.

Cuộc thử nghiệm nói trên thuộc phương pháp “double-blind & random” (ghi chú 2), do đó có thể tin cậy được vì không thiên vị và không sắp đặt.

2. Đang có 2 cuộc thử nghiệm khác, sẽ xong cuối năm 2021 và cuối tháng 2/2022

Theo chính quyền Mỹ thì đang có 2 cuộc thử nghiệm khác:

– Khác với cuộc thử nghiệm trên đây, đối tượng của thử nghiệm 1 này là những người mắc bệnh nhưng *không* được coi là mức nguy hiểm cao. Cuộc thử nghiệm này dự đoán kết thúc 28/02/2022, và số người là khoảng 1140.

– Cuộc thử nghiệm 2 có mục đích đo mức độ lây qua những người khác ở gần họ. Cuộc thử nghiệm này dự đoán kết thúc 25/12/2021, và số người là khoảng 2634.

Ghi chú

1. “placebo” là thuốc coi bên ngoài giống hệt thuốc kia nhưng không có chất thuốc

2. “double-blind & random” là phương pháp nghiên cứu có mức khả tín cao, vì “random”, “ngẫu nhiên”, tức là mỗi người sẽ dùng placebo hay dùng thuốc là theo ngẫu nhiên chứ không theo lựa chọn, và “double blind”, “cả 2 bên đều không biết”, tức là không những mỗi bệnh nhân không biết mình dùng thuốc hay dùng placebo, mà ngay cả các chuyên gia khi đang thực hiện cuộc nghiên cứu cũng không biết. 

Nguồn -Pfizer: https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizers-novel-covid-19-oral-antiviral-treatment-candidate

Chính quyền Mỹ: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05011513, và https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05047601