Friday, July 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

ÚC ĐANG TRÊN TIẾN TRÌNH NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC


Chính phủ Úc đã mở ra chiến dịch truyền thông công cộng rộng rãi để giúp mọi người dân Úc hiểu biết về các sáng kiến tiên tiến hàng đầu trên thế giới nhằm giảm khí thải – và những tiến bộ mà Úc đã đạt được.

Bộ trưởng Năng lượng và Giảm khí thải, ông Angus Taylor nói rằng chiến dịch ‘Australia’s Making Positive Energy’ được bắt đầu từ ngày Chủ nhật 19 tháng 9, nhằm nêu bật một loạt các công nghệ và các dự án mà Chính phủ, các doanh nghiệp và cộng đồng hiện đang đầu tư để phát triển các ngành công nghiệp và tạo ra việc làm mới trên khắp đất nước đồng thời giảm khí thải.

“Chúng tôi cam kết sẽ tích cực hỗ trợ thực hiện các giải pháp thực tiễn trong dài hạn để giảm khí thải, nhưng chúng tôi biết là người dân Úc muốn hiểu rõ hơn những thành tích chúng ta đã đạt được từ trước tới nay và những nỗ lực to lớn quốc gia chúng ta đã và đang thực hiện để đạt được thành tích đó,” Bộ trưởng Taylor phát biểu.

“Chiến dịch này nhằm thông báo cho người dân Úc được rõ về những thành tích nổi bật mà chúng ta đã đạt được và các kế hoạch tương lai nhằm giảm khí thải, đồng thời hỗ trợ người dân Úc về việc làm và duy trì sự thịnh vượng.”

“Chiến dịch bao gồm việc quảng bá nước Úc là quốc gia dẫn đầu thế giới về năng lượng tái tạo – chúng ta đã đạt được mức cao nhất trên thế giới về sử dụng năng lượng mặt trời tính theo đầu người – và chúng ta tôn vinh sự đổi mới và sáng tạo của nước Úc để giảm khí thải và hỗ trợ được cho cả các ngành công nghiệp mới và các ngành công nghiệp truyền thống.”

Trong khuôn khổ chiến dịch này, một trang mạng mới đã được xây dựng, trên đó có các thông tin chi tiết và và các ví dụ thực tiễn về các công nghệ và các dự án đang được hỗ trợ trên toàn nước Úc.

Trong khuôn khổ chiến dịch phối hợp, thông tin sẽ được chia sẻ rộng rãi trên truyền hình, đài phát thanh, báo chí, thiết bị điện tử, ở các nơi ngoài trời và tại các rạp chiếu phim.

Muốn biết thêm chi tiết? Vào trang mạng của chiến dịch www.positiveenergy.gov.au.