4 Bộ trưởng VIC về hưu: Martin Foley, Martin Pakula, Lisa Neville và James Merlino


Bốn Bộ trưởng cao cấp nhất của tiểu bang Victoria sẽ về hưu, bao gồm cả Bộ trưởng Y tế Martin Foley mặc dù hệ thống bệnh viện đang trong tình huống phức tạp.

Victoria sẽ có Bộ trưởng Y tế thứ tư trong 4 năm trong một cuộc kiểm tra khác cho lĩnh vực chịu áp lực nhất, với ông Martin Foley tiết lộ rằng ông sẽ từ chức.

Tóm lại, 4 Bộ trưởng cấp cao tiết lộ rằng họ về hưu trong sự nghiệp chính trị của mình vào tháng 11, buộc Thủ hiến Daniel Andrews phải cải tổ Nội các.

Cuộc về hưu hàng loạt, trong đó có Phó Thủ hiến và cũng là Bộ trưởng Giáo dục James Merlino, Bộ trưởng Cảnh sát Lisa Neville, Bộ trưởng Thể thao và Du lịch Martin Pakula và Bộ trưởng Y tế Martin Foley.

Ông Merlino là Phó của ông Andrews từ năm 2012 và là Bộ trưởng Giáo dục trong 8 năm, trong khi bà Neville phải chống chọi với sức khỏe kém và ông Pakula –một cựu tổng chưởng lý –sẽ về hưu để vẽ lại biên giới khu vực bầu cử.

4 Bộ trưởng đầy uy tín này cùng Bộ trưởng Kế hoạch Richard Wynne, vào đầu năm nay đã tuyên bố về hưu vào tháng 11.

Quyết định về hưu của 5 Bộ trưởng khiến cuộc bầu cử tiểu bang mở đường cho một cuộc thay đổi lớn đối với ban lãnh đạo của chính phủ.

Mọi thành viên Nội các từ chức đều là Bộ trưởng lãnh đạo trong một bộ và là một phần của Hội đồng Nội các về Khủng hoảng gồm 9 thành viên được thành lập trong thời kỳ đại dịch.

Các nghị sĩ sẽ vẫn ở trong quốc hội cho đến khi cuộc bầu cử được tiến hành, nhưng những người được bổ nhiệm trong Nội các mới dự kiến ​​sẽ được đề cử để đảm nhiệm vai trò của họ trong những tuần tới.

Cuộc “thay đổi” này sẽ là một thử thách lớn đối với ông Andrews, với các lãnh vực về giáo dục, y tế và việc làm là lãnh thổ chính của Lao động, trong khi luật pháp và trật tự có thể đưa ra những quả mìn chính trị gần với một cuộc bầu cử.

Việc trang bị đầy đủ Nội các mới có khả năng sẽ không được xác nhận cho đến tuần sau, nhưng ông Andrews dự kiến ​​sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào ngày Thứ Sáu để xác nhận việc từ chức.

Các phe phái của Lao động sẽ dành cuối tuần để thảo luận về các vai trò lãnh đạo và đề cử các ứng cử viên cho các ghế còn trống. (NQ)