Friday, February 23, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

24/6: Victoria ghi nhận 7,723 trường hợp mới & 20 tử vong


Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 7,723 trường hợp mới và 20 trường hợp tử vong. Con số các trường hợp của ngày hôm nay là tăng từ 7,461 trường hợp của ngày hôm qua.

Hiện có 412 người đang nằm trong các bệnh viện ở Victoria, trong đó có 27 người trong khu ICU và 11 người đang dùng máy thở.

Con số này tăng nhẹ từ 411 trường hợp nhập viện của ngày hôm qua, trong đó có 23 người trong khu ICU.

Trong số các trường hợp mới, 5,583 trường hợp được phát hiện thông qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh và 2,140 trường hợp qua xét nghiệm PCR.

Hiện có 42,037 trường hợp COVID đang hoạt động trong tiểu bang.

Và 68.2% những người trên 16 tuổi đã được tiêm ba liều vắc-xin. (NQ)