Friday, September 29, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

25/3: Victoria báo cáo 9,244 trường hợp mới & 9 tử vong

Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 9,244 trường hợp mới và 9 trường hợp tử vong. Số lượng của ngày hôm nay giảm xuống từ 10,259 trường hợp của ngày hôm qua.

Hiện có 253 người đang nhập viện với COVID-19. 19 người đang nằm trong khu ICU.

Tổng số ca nhập viện của ngày hôm nay là tăng từ 224 bệnh nhân của ngày hôm qua (khi có 25 người trong khu ICU).

Trong số các trường hợp mới, 6,033 trường hợp được phát hiện thông qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) và 3,211 trường hợp qua xét nghiệm PCR.

Hiện có 54,666 trường hợp COVID hoạt động trong tiểu bang, và 64.6% người lớn đã được tiêm ba liều vắc-xin. (NQ)