VIC: Giúp các cộng đồng đa văn hóa tiêm chủng và giữ an toàn

Chính phủ Victoria đang hỗ trợ những người dân Victoria đa văn hóa từ các cộng đồng đa dạng để sống an toàn và khỏe mạnh —đồng thời thúc đẩy tầm quan trọng của việc tiêm chủng trong cộng đồng của họ.

Bộ trưởng Phụ trách các vấn đề đa văn hóa Victoria, bà Ros Spence.

Bộ trưởng Phụ trách các vấn đề đa văn hóa Victoria, bà Ros Spence vào ngày Thứ Sáu 10/9 đã công bố $2 triệu đôla để tăng cường thông điệp sức khỏe thúc đẩy việc tiêm chủng và hành vi An Toàn COVIDSafe được thiết kế bởi các cộng đồng đa văn hóa.

Các khoản tài trợ sẽ hỗ trợ việc tạo ra và phân phối thông tin y tế công cộng bằng ngôn ngữ để phản ứng trực tiếp với thông tin sai lệch, và khuyến khích các hành vi tiêm chủng và An Toàn COVIDSafe.

Các phương tiện truyền thông đa văn hóa, các tổ chức cộng đồng và cá nhân được mời nộp đơn xin tài trợ lên tới $100,000 đôla từ nguồn tài trợ $1 triệu đôla để cung cấp nội dung liên quan đến Coronavirus có nhiều thông tin và dễ tiếp cận.

Ngoài ra, $1 triệu đôla đang được cung cấp trực tiếp cho 21 tổ chức để truyền thông điệp sức khỏe đến cộng đồng, bao gồm Trung tâm Đa văn hóa về Sức khỏe Phụ nữ, Thanh niên Hoạt động Thanh niên, Tổ chức Cộng đồng Western Bulldogs, đài phát thanh 3ZZZ và Hội đồng Hồi giáo Victoria.

Kể từ tháng 3 năm 2020, Chính phủ đã đầu tư hơn $8.5 triệu đôla cho sự tham gia có mục tiêu cho người dân Victoria đa văn hóa và triển khai $3 triệu đôla tài trợ để hỗ trợ các cơ quan truyền thông đa văn hóa nhằm giúp cộng đồng luôn được thông báo và cập nhật những thông tin quan trọng về sức khỏe.

Sự hỗ trợ mới cho các cộng đồng đa văn hóa sẽ bổ sung cho các thông tin y tế công cộng quan trọng đã được Chính phủ cung cấp, có sẵn bằng hơn 50 ngôn ngữ.

Trước đây, Chính phủ đã cung cấp hơn 190 khoản tài trợ cho sự tham gia của cộng đồng cho các Hội đồng địa phương và thu hút sự tham gia của các nhà lãnh đạo cộng đồng với tư cách là những nhà vô địch tiêm chủng, để thúc đẩy hơn nữa việc nhận thức về tiêm chủng.

Hỗ trợ cũng đang được cung cấp cho những người di cư, người tị nạn và người xin tị nạn mới có thể tiếp cận với tiêm chủng thông qua Foundation House, Hội Chữ thập đỏ, Trung tâm Tài nguyên Người tị nạn và Cabrini Outreach và các nhà cung cấp khác.

Đơn xin được mở ra cho đến ngày 7 tháng 10 tại vic.gov.au/multicultural-communications-outreach-program

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề đa văn hóa, Ros Spence nói: “Điều quan trọng là người dân Victoria đa văn hóa có thể tiếp cận lời khuyên sức khỏe bằng ngôn ngữ của họ những thông điệp này sẽ được viết bởi người dân Victoria từ mọi nguồn gốc và chuyển trực tiếp đến các cộng đồng đa văn hóa của họ”.

“Các tổ chức địa phương có sự tin tưởng và hiểu biết về cộng đồng của họ đó là lý do tại sao chúng tôi hỗ trợ họ đưa ra các thông điệp sức khỏe quan trọng”.

Bộ trưởng Y tế Victoria, ông Martin Foley cho biết: “Tất cả người dân Victoria đa văn hóa nên có thông tin và sự hỗ trợ cần thiết để họ cảm thấy tin tưởng vào chương trình tiêm chủng Coronavirus”.

“Quan hệ đối tác của chúng tôi với các nhà lãnh đạo cộng đồng đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ trên toàn tiểu bang là trọng tâm để chống lại những thông tin sai lệch và thúc đẩy việc tiêm chủng trong các cộng đồng tương ứng của họ”. (NQ)