25/3: Úc ghi nhận 58,511 ca nhiễm COVID-19 mới và 26 tử vong

Toàn quốc đã ghi nhận 26 trường hợp tử vong và 58,511 trường hợp nhiễm COVID-19 mới vào Thứ Sáu 25/3.

Điều này nâng tổng số trường hợp đang hoạt động lên 432,533. Hiện có 2,152 người trong bệnh viện và 96 người trong ICU.

Dưới đây là phân tích của các trường hợp từng tiểu bang và lãnh thổ ngày hôm nay.

• Nam Úc ghi nhận 0 trường hợp tử vong và 4,459 trường hợp mới.

• Lãnh thổ phía Bắc ghi nhận 0 trường hợp tử vong và 335 trường hợp mới.

• Lãnh thổ Thủ đô Úc (ACT) ghi nhận 1 trường hợp tử vong và 1,122 trường hợp mới.

• Tasmania ghi nhận 0 trường hợp tử vong và 1,784 trường hợp mới.

• Tây Úc ghi nhận 2 trường hợp tử vong và 8,133 trường hợp mới.

• Queensland ghi nhận 3 trường hợp tử vong và 9,730 ca mắc mới.

• New South Wales ghi nhận 7 trường hợp tử vong và 23,702 trường hợp mắc mới.

• Victoria ghi nhận 9 trường hợp tử vong và 9,244 trường hợp mắc mới. (NQ)