VIC: Trung tâm kiểm dịch $580 triệu đóng cửa sau khi đón ít hơn 2,200 khách


Trung tâm kiểm dịch được xây dựng có mục đích –trị giá $580 triệu đôla, sẽ phải đóng cửa sau khi đón ít hơn 2,200 khách.

Trung tâm kiểm dịch Mickleham đã được khai trương vào tháng Hai. Hình NCA

Trung tâm kiểm dịch COVID-19 được xây dựng có mục đích trị giá $580 triệu đôla của Victoria tại Mickleham ở phía bắc Melbourne sẽ đóng cửa vào tuần tới.

Chính quyền Tiểu bang xác nhận việc đóng cửa trong một tuyên bố vào chiều Thứ Ba –cho biết nhu cầu đối với cơ sở này đã giảm.

Kể từ khi mở cửa vào tháng 2 –có 2,168 người đã ở lại cơ sở này, bao gồm cả du khách quốc tế, nhân viên tuyến đầu và các thành viên cộng đồng Victoria.

Bộ trưởng Bộ Cảnh sát Anthony Carbines cho biết cơ sở này đã “phục vụ mục đích của nó” trong việc giữ an toàn cho người dân Victoria.

Ông nói: “Việc đóng cửa là một bước nữa trong quá trình phục hồi của chúng ta khỏi đại dịch”.

“Úc cần những cơ sở này trước khi đại dịch lần đầu tiên tấn công –nhưng cơ sở quan trọng này hiện tồn tại như một chính sách bảo hiểm trong trường hợp đại dịch xảy ra trong tương lai, hoặc cung cấp chỗ ở trong trường hợp khẩn cấp như thiên tai”.

Các kế hoạch cho cơ sở này lần đầu tiên được chính phủ Victoria công bố trong đợt phong tỏa lần thứ tư của tiểu bang vào tháng 6 năm 2021.

Chính phủ Liên bang đã tiêu tốn $580 triệu đôla để xây dựng và nhân rộng việc thiết lập cơ sở cabin ngoài trời được thành lập ở Howard Springs của Darwin.

Cơ sở đã có 2,168 người sử dụng kể từ khi mở cửa. Hình NCA

Nó được mở ra để thay thế hệ thống kiểm dịch khách sạn đắt tiền của tiểu bang.

Việc đóng cửa diễn ra ngay sau khi chính phủ Queensland đóng cửa trung tâm kiểm dịch trị giá hàng triệu đôla vào tháng 8.

Cơ sở đó chỉ có 730 cư dân đi qua các cơ sở của nó, khiến chính phủ tiêu tốn hơn $220 triệu đôla.

Cơ sở Mickleham sẽ đóng cửa vào tuần tới và sẽ được giao lại cho chính phủ Liên bang vào tháng Giêng năm sau. (NQ)