VIC bật đèn xanh cho việc khách quốc tế trở lại ‘trước Giáng Sinh’

Thủ hiến tiểu bang Victoria, Daniel Andrews nói rằng ông tin tưởng rằng các chuyến bay quốc tế sẽ được phép đến Victoria trước Giáng Sinh, mặc dù báo cáo cuối cùng của cuộc điều tra về kiểm dịch khách sạn đã bị trì hoãn 6 tuần.

Melbourne Airport rail construction set to start by 2022 after State  Government pledges funding - ABC News

Cuộc điều tra cho biết vào Thứ Năm, rằng báo cáo cuối cùng -bao gồm một tập hợp đầy đủ các khuyến nghị và những phát hiện -sẽ được chuyển giao vào ngày 21 tháng 12.

Nhưng một báo cáo lâm thời sẽ được chuyển giao vào Thứ Sáu tuần tới, vào ngày 6 tháng 11, ngày mà báo cáo cuối cùng ban đầu được cho là sẽ được hoàn thiện và sẽ chứa các khuyến nghị về một chương trình kiểm dịch mới được đề xuất.

Melbourne International Airport

Thủ hiến cho biết trong cuộc họp báo hàng ngày về COVID-19 vào sáng Thứ Năm rằng việc có được báo cáo lâm thời, có nghĩa là chính phủ có thể đạt được mục tiêu đã thống nhất đặt ra tại Nội các quốc gia là có các chuyến bay quốc tế trở lại vào Giáng Sinh.

“Chúng tôi sẽ nhận được báo cáo tạm thời vào Thứ Sáu tới và xem xét nó một cách chi tiết và đưa ra thông báo ngay sau đó về mô hình mà chúng tôi sẽ áp dụng”, ông Andrews nói. (NQ)