Sunday, May 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Quyết Định Bổ nhiệm thành viên Ban Chấp Hành


THÔNG BÁO

V/v: Quyết Định Bổ nhiệm thành viên Ban Chấp Hành

Melbourne, ngày 9 tháng 5 năm 2024

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Sáng Thứ Bảy, 27/4/2024, Ban Chấp Hành nhận điện thư của ông Nathan Nguyễn, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, ông cho biết công việc mới ông phải làm việc dài giờ hơn nên ông xin được tạm thời nghỉ sinh hoạt ít nhất 3 tháng để có thể chu toàn công việc ở sở.

Để điều hành trách nhiệm ngoại vụ trong thời gian ông Nathan Nguyễn vắng mặt, Ban Chấp Hành đã tổ chức một cuộc họp vào tối Thứ Hai ngày 6/5/2024 tại Văn Phòng Cộng Đồng và đã đồng ý bổ nhiệm cô Trần Nghiêm Lệ giữ vai trò Quyền Phó Chủ Tịch Ngoại vụ (acting Vice President external affairs) cho đến khi ông Nathan Nguyễn trở lại sinh hoạt.

Cũng trong cuộc họp Ban Chấp Hành đã đồng ý bổ nhiệm ông Trần Quốc Việt giữ vai trò Phó Ban Quản Trị Trung Tâm và cô Nguyễn Kim giữ vai trò thư ký Ban Quản Trị Trung Tâm.

Trong cuộc họp Ban Chấp Hành vào tối Thứ Ba ngày 7/5/2024 tại Văn Phòng Cộng Đồng chúng tôi cũng đã đồng ý bổ nhiệm cô Phùng Ngọc Thủy Tiên giữ vai trò Trưởng Ban An Sinh Xã Hội.

Tất cả các Quyết định Bổ Nhiệm có giá trị từ ngày ra Thông Báo này 9/5/2024.

Đồng thời, Ban Chấp Hành đã nhận được lời từ chức của ông Hoàng Chính Đan, Phó Ban Gây Quỹ, xin nghỉ vì lý do sức khỏe. Và vào ngày 2/2/2024, chúng tôi nhận được đơn từ chức của ông Trần Đức Dũng, Thư Ký Ủy Ban Tu Chính Nội Quy, xin nghỉ vì lý do riêng.

Trân trọng kính báo.

TM. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch