Trợ cấp $500 Thảm họa COVID-19 hiện được cung cấp; Đánh thuế trợ cấp hỗ trợ là ‘sai lầm’…

Người dân Victoria hiện có thể nộp đơn xin Khoản trợ cấp Thảm họa COVID-19 (COVID-19 Disaster Payment) của Chính phủ Liên bang –với các viên chức cho biết hàng nghìn người đã nộp đơn để đăng ký.

“Khoản trợ cấp này dành cho những người cư trú hoặc làm việc tại một điểm nóng do Khối Thịnh Vượng Chung tuyên bố và không thể đi làm do các hạn chế về sức khỏe của tiểu bang kéo dài hơn 1 tuần”, Chính phủ Liên bang cho biết.

Mọi người có thể nhận được $500 đôla nếu họ mất 20 giờ làm việc trở lên hoặc là $325 đôla nếu họ mất ít hơn thế.

Họ không thể nhận bất kỳ khoản trợ cấp nào khác, chẳng hạn như JobSeeker.

Muốn biết thêm thông tin xin ghé vào trang mạng: https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/covid-19-disaster-payment

Tổng trưởng Bộ Dịch vụ Chính phủ, bà Linda Reynolds cho biết: “Các nhân viên của Bộ Dịch vụ Úc hiện đang xử lý các đơn xin về Trợ cấp Thảm họa COVID-19 và ưu tiên các khoản trợ cấp và dịch vụ để hỗ trợ người dân Victoria trong giai đoạn phong tỏa này”.

“Khi nộp đơn, bằng cách sử dụng tài khoản trực tuyến Centrelink thông qua myGov, khách hàng không cần phải làm gì khác”.

“Khi đơn của họ được chấp thuận, khách hàng sẽ nhận được khoản trợ cấp của họ vào ngày làm việc tiếp theo”.

Cách nào để nộp đơn?

Đánh thuế đối với các khoản trợ cấp hỗ trợ COVID của Chính phủ Liên bang là “sai lầm”…

Bộ trưởng Ngân khố Tiểu bang Victoria, ông Tim Pallas đã hoan nghênh sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ Liên bang dành cho người lao động, nhưng cho biết ông rất thất vọng khi Khối Thịnh Vượng Chung sẽ đánh thuế trên các khoản trợ cấp này.

“Mọi thứ đều có ích và tôi không muốn tỏ ra lo lắng về điều này tôi đã yêu cầu Khối Thịnh Vượng Chung đóng góp cho các nhân viên và điều đó được hoan nghênh”, ông Pallas nói.

“Tôi muốn đưa ra một vài điểm: thứ nhất, đó là khoảng một nửa số tiền chi trả cứu trợ thiên tai thông thường, và thấp hơn khoảng một phần ba so với mức lương tối thiểu. Thực tế là chúng ta đang nghe được vào ngày hôm nay Khối Thịnh Vượng Chung có kế hoạch đánh thuế trên số tiền đó, tôi thấy nó hơi sai lầm… và thực sự là không công bằng”.

Chính phủ Liên bang bảo đảm với các doanh nghiệp Victoria đã nhận các gói hỗ trợ kinh doanh của chính phủ Tiểu bang sẽ không bị đánh thuế đối với các khoản trợ cấp. (NQ)