$500: Khoản trợ cấp Tạm thời cho Thảm họa COVID được công bố bởi Chính phủ Liên bang

Chính phủ Liên bang đã công bố một gói hỗ trợ tài chính mới để giúp những người sống ở các tiểu bang và các vùng bị buộc phải phong tỏa vì COVID-19.