Friday, July 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

$500: Khoản trợ cấp Tạm thời cho Thảm họa COVID được công bố bởi Chính phủ Liên bang

Chính phủ Liên bang đã công bố một gói hỗ trợ tài chính mới để giúp những người sống ở các tiểu bang và các vùng bị buộc phải phong tỏa vì COVID-19.

Tổng trưởng Ngân khố Josh Frydenberg, Tổng trưởng Bộ Nông nghiệp David Littleproud và Thủ tướng Scott Morrison trong cuộc họp báo chiều hôm nay 3/6 công bố gói tài chính mới cho những người Úc bị ảnh hưởng bởi các đợt phong tỏa nhanh. (Hình Getty)

Các cư dân của Tiểu bang Victoria sẽ là những người đầu tiên được hưởng lợi của gói này, được gọi là Khoản trợ cấp Tạm thời của Thảm họa COVID và đã được Thủ tướng Úc, ông Scott Morrison công bố vào chiều ngày hôm nay, Thứ Năm 3/6.

Theo các tiêu chuẩn cụ thể, những người thông thường làm việc hơn 20 giờ mỗi tuần sẽ được trả $500 đôla, với $325 đôla trả cho những người làm việc ít hơn 20 giờ mỗi tuần.

Bất kỳ ai đăng ký để nhận trợ cấp này, cũng phải khai báo một số điều, bao gồm:

• Họ sẽ làm việc bao nhiêu giờ trong tuần nếu không lệnh phong tỏa và sẽ mất bao nhiêu thu nhập vì lệnh phong tỏa

• Họ không có quyền được tiếp cận với chương trình đại dịch đặc biệt hoặc nghỉ bệnh, hoặc nếu họ đã sử dụng hết ngày nghỉ bệnh

• Họ có ít hơn $10,000 đôla trong “tài sản thanh khoản”.

Bạn sẽ hỏi rằng “tài sản thanh khoản” (liquid asset) là gì? Theo định nghĩa của chính phủ, đó là số tiền bạn có thể sử dụng, tiết kiệm hoặc những thứ như cổ phiếu hoặc cho người khác vay.

Nó không bao gồm những thứ như tiền hưu bổng và hạn mức thẻ tín dụng của bạn.

Bạn cũng không đủ điều kiện nếu bạn đang nhận một hình thức trợ cấp hỗ trợ thu nhập khác từ Khối Thịnh Vượng Chung, chẳng hạn như JobSeeker.

Thủ tướng Scott Morrison cho biết ý tưởng của khoản trợ cấp này là để giúp đỡ những người thường ở trong tình trạng mà “mỗi đôla đều có giá trị”.

Thủ tướng Scott Morrison trong cuộc họp báo chiều hôm nay Thứ Năm 3/6. (Ảnh chụp từ màn hình)

Làm thế nào để biết mình có đủ điều kiện?

Bạn phải cư trú hoặc làm việc trong khu vực được xác định là địa điểm nóng do Khối Thịnh Vượng Chung xác định.

Ngay trước khi lệnh phong tỏa, bạn phải làm công việc được trả lương và không thể đi làm và do đó không thể kiếm được thu nhập do những hạn chế về sức khỏe của tiểu bang.

Có bị giới hạn về tuổi tác không?

Có, bạn phải từ 17 tuổi trở lên.

Nếu tôi có tiền tiết kiệm thì sao?

Để đủ điều kiện, bạn phải tự kê khai “tài sản thanh khoản” dưới $10,000 đôla.

Bạn không được nhận khoản hỗ trợ thu nhập hoặc khoản trợ cấp đại dịch.

Trước tiên tôi có cần phải sử dụng tất cả các ngày nghỉ phép hàng năm hoặc nghỉ bệnh của mình không?

Bạn không bắt buộc phải sử dụng ngày nghỉ phép hàng năm, nhưng nếu chủ nhân của bạn có cho bạn các quyền lợi nghỉ phép khác, chẳng hạn như nghỉ bệnh do đại dịch đặc biệt, thì trước tiên bạn phải sử dụng hết những quyền lợi đó.

thời gian tối thiểu hay không?

Có, khoản trợ cấp cung cấp hỗ trợ trong khoảng thời gian mà lệnh phong tỏa đã hơn 7 ngày.

Toàn bộ tiểu bang hoặc lãnh thổ có phải bị phong tỏa không?

Không, nó có thể cụ thể từ một mã số bưu điện cho đến một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ. Khu vực này phải thuộc định nghĩa của một điểm nóng của Khối Thịnh Vượng Chung.

Trợ cấp này được thực hiện như thế nào?

Nó sẽ được trả vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Tôi đăng ký ở đâu và như thế nào?

Sẽ có số 1-800 để nộp đơn qua điện thoại nhưng ông Morrison nói rằng “cách hiệu quả nhất” là nộp đơn trên mạng trực tuyến thông qua Services Australia.

Nếu một người đủ điều kiện, thì sẽ được trả trong cùng một tuần.

Chi tiết của việc nộp đơn trên mạng vẫn chưa được thông báo.

Ai sẽ chịu chi phí của kế hoạch?

Điều này vẫn đang được thảo luận.

Nội các Quốc gia đang xem xét hai lựa chọn, có thể liên quan đến việc phân chia chi phí giữa chính phủ Tiểu bang và chính phủ Liên bang.

Một lựa chọn khác liên quan đến việc chính phủ Tiểu bang bị ảnh hưởng trả chi phí kinh doanh trong khi Khối thịnh vượng chung đài thọ các chi phí hộ gia đình.

Đảng Lao động đối lập nói gì về việc trợ cấp này?

Phó thủ lĩnh phe đối lập, ông Richard Marles mô tả đây là một mưu đồ chính trị để giành được nhiều phiếu bầu hơn và sẽ không cần thiết nếu việc triển khai vắc-xin đã được xử lý tốt hơn. (NQ)