Thursday, November 30, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông báo số 9 của Ủy ban Vận động và Tổ chức Bầu cử BCH CĐNVTD/VIC Nhiệm kỳ 2022-25


Melbourne ngày 21-09-2022

Thông báo số 9

của Ủy ban vận động và Tổ chức Bầu cử

Ban Chấp Hành Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria Nhiệm kỳ 2022-2025

Kính thưa quý cụ, quý ông bà và toàn thể đồng bào trong Cộng đồng người Úc gốc Việt tại Victoria

Trước hết, Ủy ban Vận động và Tổ chức Bầu cử cùng các người cộng sự phụ trách việc bầu cử tại sáu phòng phiếu trong ngày 18-09-2022, xin trân trọng gửi lời cám ơn đến quý vị đã nhiệt tình với công việc chung của Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria bằng lá phiếu và đã giữ cho ngày bầu cử diễn ra được tốt đẹp.

Tiếp đến, chúng tôi xin thưa về việc công bố kết quả cuộc bầu cử bị chậm lại ít ngày, bởi lý do sau đây:

  • Vì đã lâu rồi, Cộng đồng chúng ta mới lại có bấu khí sôi động với hai liên danh ra tranh cử, nên số cử tri đông hơn rất nhiều so với các cuộc bầu cử diễn ra truớc đây, dẫn đến việc kiểm phiếu tại các phòng phiếu cũng lâu thời gian hơn, không thể tập hợp kết quả phiếu bầu về Văn phòng Ban Bầu cử đặt tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng, đúng giờ như dự tính.
  • Vì như một số quý vị có đến tề tựu tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng để tham dự việc tổng kết số phiếu bầu cũng biết, số phiếu bầu vãng lai trong kỳ bầu cử này quá nhiều, như một sự lạm phát chưa từng xẩy ra giữa Cộng đồng chúng ta trong bao nhiêu năm qua và nếu muốn kiểm chứng được hết số phiếu vãng lai này, Ủy ban Bầu cử cũng như các nhân viên phòng phiếu cần có nhiều thời gian để soát lại các lá phiếu vãng lai này mới xác nhận phiếu nào bầu trung thực vì lý do cá nhân cử tri đó phải đi bầu ở vùng khác và loại ra các phiếu bầu nào của cùng một người lại đi bỏ nhiều ở nhiều nơi.
  • Vì thời gian hạn hẹp của buổi tối Chủ Nhật 18-09-2022, mọi người hiện diện đề nghị tạm ngưng kiểm chứng số phiếu vãng lai, để chỉ thực hiện việc kiểm số phiếu bầu hợp lệ sơ khởi của hai liên danh mả thôi. Bởi vì ngay sau đó còn phải thực hiện việc bầu cử Hội đồng Cố vấn và Giám sát theo quy định. Mọi người có mặt đồng thuận và số phiếu vãng lai được niêm phong.
  • Vì xét thấy, từ Ủy ban Vận động và Tổ chức Bầu cử, các nhân viên phòng phiếu, hai liên danh tranh cử và các nhân sự liên hệ đã cùng nỗ lực liên tục từ 8 giờ sáng đến 9 giờ đêm ngày Bầu cử 18-09-2022, nên cũng cần phải được có khoảng thời gian ngắn ổn định sức khỏe; cũng đồng thời Ủy ban Vận động và Tổ chức Bầu cử chúng tôi phải cùng trao đổi với các nhân viên phòng phiếu, với hai liên danh để có thời gian thích hợp cùng trở lại hoàn tất công việc kiểm chứng số phiếu vãng lai còn đang niêm phong, hầu có thể mau sớm thông báo kết quả cuộc bầu cử này đến đồng bào.

Vì vậy mà chúng tôi chưa thể có thông báo chính thức được.

Nay vì có nhiều đồng bào nghe được từ các nguồn khác nhau về kết quả bầu cử và muốn biết chi tiết chính thức từ Ủy ban chúng tôi, nên chúng tôi tạm thời gửi đến quý vị kết quả sơ khởi như sau:

  • Liên danh Phục hồi và Phát triển đạt số 735 phiếu.
  • Liên danh Xây dựng và Phát triển đạt số 1,285 phiếu.

Kính mong quý vị an tâm chờ sau buổi làm việc tiếp theo vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày Thứ Sáu 23-09-2022 của Ủy ban Bầu cử, các nhân viên phòng phiếu và đại diện hai liên danh kiểm đếm xong số 395 phiếu vãng lai, chúng tôi sẽ mau chóng công bố kết quả chính thức của liên danh đắc cử vào Ban chấp hành Cộng đồng cùng danh sách các vị trong tân Hội đồng Cố vấn và Giám sát.

Trân trọng

Phạm Minh-Tâm

Bùi Quang Phước