Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

THÔNG BÁO: Dời Tết Trung Thu Cho Đến Thứ Bảy Ngày 1 Tháng 10


Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị Lãnh đạo các Hội đoàn, Đoàn thể,
  • Giới Truyền thông báo chí,
  • Cùng toàn thể đồng bào.

Trước đây, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria có thông báo tổ chức Tết Trung Thu tại Footscray sẽ được tổ chức như sau:

  • Địa điểm: Byron Street Community Plaza, Little Saigon Precinct –Footscray. (Đối diện Gong Cha)
  • Ngày: 17 tháng 09 năm 2022.

Nhưng vì dự báo thời tiết, Thứ Bảy Ngày 17 tháng 09 năm 2022 sẽ mưa gió suốt ngày cho nên Cộng Đồng quyết định dời lại cho đến Thứ Bảy ngày 1 tháng 10.

Mọi chi tiết xin liên lạc với chị Thiên Giang 0413 865 756.

Trân trọng kính báo và kính mời,

Nguyễn Văn Bon

Chủ Tịch CĐNVTD-VIC