Hạn chế ghét nhất vẫn giữ: Không cho khách viếng thăm nhà ở Victoria

Thủ hiến Tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrews cho biết hạn chế hiện tại mà mọi người không thể đến thăm nhà sẽ tiếp tục, mặc dù tiểu bang sẽ bước ra khỏi lệnh phong tỏa từ 11 giờ 59 tối đêm nay Thứ Ba 27/7.

“Không có… khách nào được phép vào nhà của bạn”, ông Andrews nói.

“Chúng tôi hiểu rằng điều đó sẽ là một thách thức đối với những người đã không gặp gia đình và bạn bè trong vài tuần nay… nhưng chúng tôi biết rằng đây là nơi lây truyền xảy ra”.

Ông Andrews cũng cho biết sẽ không có đám đông tại các cuộc tụ họp lớn trong một vài tuần.

“Không có đám đông tại các sự kiện lớn, rạp hát hoặc các loại tụ tập như vậy trong ít nhất 2 tuần”.

Tuy nhiên, Thủ hiến xác nhận rằng các trường học của Victoria mở cửa trở lại vào ngày mai, Thứ Tư 28/7 cho tất cả các học sinh mọi lớp. (NQ)