Ngoại trưởng CSVN năn nỉ Úc mở rộng viện trợ ODA, nhưng không thả Châu Văn Khảm

Bộ trưởng Ngoại giao vác mặt qua Úc xin duy trì và mở rộng viện trợ ODA cho Việt Nam, đề nghị Úc tăng hạn ngạch cho công dân Việt Nam sang Úc theo Chương trình Lao động kỳ nghỉ, nhưng nhất quyết không trả tự do cho công dân Úc gốc Việt Châu Văn Khảm.

Đọc Thêm