Sunday, December 10, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

‘Chính phủ ở đâu?’: 12 Người tị nạn trên chiếc thuyền đến WA bất hợp pháp đã bay tới Nauru

Một nhóm gồm 12 người đến bờ biển Úc bất hợp pháp bằng thuyền trong tuần này đã được gửi đến Nauru để được xử lý như những người xin tị nạn —trong khi Chính phủ Liên bang hiện phải đối mặt với sự chỉ trích lớn về giao thức an ninh biên giới của mình.

Đọc Thêm