‘Bây giờ là lúc để thực hiện các bước giúp giảm lây truyền và tác động đến hệ thống y tế’: CHO

Các ca nhiễm Covid trên khắp tiểu bang Victoria đang tiếp tục gia tăng, với việc Giám đốc Y tế (CHO) Brett Sutton củng cố nhu cầu về mũi tiêm tăng cường và khẩu trang —để giảm bớt tác động đối với hệ thống y tế của tiểu bang.

Đọc Thêm