DANH SÁCH: Cách nào để tiêm vắc-xin Covid-19 tại tiệm thuốc tây

Một sự thúc đẩy lớn đối với việc triển khai vắc-xin Covid-19 của Úc đang được tiến hành khi các tiệm thuốc tây trên toàn quốc bắt đầu cung cấp dịch vụ tiêm chủng. Hãy tìm hiểu làm thế nào để bạn được tiêm chủng tại tiệm thuốc tây.

Đọc Thêm

Làm ở Melbourne: Bắt đầu sản xuất vắc-xin Coronavirus đầy hứa hẹn từ hôm nay!

Công ty công nghệ sinh học toàn cầu CSL sẽ bắt đầu sản xuất hàng triệu lọ vắc-xin Coronavirus hứa hẹn nhất ở Melbourne, với hy vọng các thử nghiệm sẽ chứng minh rằng nó có hiệu quả và có thể được phân phối nhanh chóng.

Đọc Thêm