Friday, July 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Tham dự gây quỹ giúp xây Bệnh viện Footscray Mới –Happy Reception, 9/8/24


THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI

Tham dự gây quỹ giúp xây Bệnh viện Footscray –Happy Reception, 9/8/2024

Melbourne, ngày 20 tháng 6 năm 2024

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Để kỷ niệm 50 năm định cư (1975-25) và cảm ơn nước Úc đã đón nhận người Việt tị nạn cộng sản, Ban Chấp Hành Cộng Đồng sẽ cùng Chùa Quang Minh và nhiều Hội Đoàn trong Cộng Đồng tổ chức gây quỹ giúp xây bệnh viện Footscray được dự định khánh thành năm 2025.

Cuộc gây quỹ đầu tiên sẽ được Ban Chấp Hành Cộng Đồng tổ chức và tất cả tiền gây quỹ sẽ được chuyển cho bệnh viện Footscray với chi tiết như sau:

Thời gian: bắt đầu từ 6 giờ chiều ngày Thứ Sáu 9/8/2024

Địa điểm: Happy Receptions, 199 Sunshine Rd, Tottenham Vic 3012.

Giá vé: $100 và vé thượng hạng $200.

Để đặt bàn, mua vé và đóng góp xin quý vị liên lạc với cô Thụy Kim điện thoại số 0422 886 128, bà Cúc Nguyễn số 0425 730 956 hay bà Kim Hương 0422 064 565. Đóng góp trên $2 sẽ được khai khấu trừ thuế.

Quý vị mạnh thường quân cũng có thể đóng góp trực tiếp vào trương mục Quỹ xây dựng bệnh viện Footscray NAB BSB 083170 ACC 12-443-1443. Xin quý vị ghi chú đóng góp cho NFH -Vietnamese. Để nhận biên lai quý vị email cho Quỹ bệnh viện foundation@wh.org.au, tên, địa chỉ, email và số tiền quý vị đóng góp.

Bệnh viện sẽ gửi biên lai qua email hay thư đến nhà quý vị. Cộng Đồng cũng sẽ ra thông báo khoản tiền quý vị đóng góp.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị tham dự.

TM. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch