Friday, July 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thành Lập Ban Nhạc Trẻ Cộng Đồng Người Việt Tự Do


THÔNG BÁO

Thành Lập Ban Nhạc Trẻ Cộng Đồng Người Việt Tự Do

Melbourne, ngày 26 tháng 6 năm 2024

Kính thưa:

 • Quý vị lãnh đạo các tôn giáo,
 • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
 • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn,
 • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
 • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành xin thông báo về việc thành lập Ban Nhạc Trẻ Cộng Đồng, các em tham gia sẽ được dạy nhạc hoàn toàn miễn phí, dưới sự hướng dẫn của Neil Tạ, một nhạc sĩ giàu kinh nghiệm, sẵn lòng đào tạo các tài năng trẻ âm nhạc và nâng cao nhận thức văn hóa Việt Nam cho các em.

Ban Nhạc Trẻ sẽ đi diễn hành hay biểu diễn trong những dịp lễ hội tại Melbourne.

Mục Tiêu thành lập ban nhạc trẻ nhằm:

 • Bảo Tồn Văn Hóa: Duy trì và phát huy di sản văn hóa Việt Nam thông qua âm nhạc.
 • Thu Hút Thanh Thiếu Niên: Thu hút các bạn trẻ có nguồn gốc Việt Nam, giúp họ nhận ra tiềm năng của mình thông qua việc học nhạc.
 • Xây Dựng Cộng Đồng Người Việt Tự Do: Tăng cường mối quan hệ cộng đồng và nuôi dưỡng lòng tự hào là Người Việt Tự Do.
 • Biểu Diễn nơi Công Cộng: Xây dựng sự tự tin cho các thành viên trẻ thông qua các buổi biểu diễn tại các sự kiện văn hóa và xã hội.

Mục Đích và Lợi Ích ban nhạc trẻ:

 • Đào tạo các bạn trẻ chơi nhạc cụ, tùy sở thích và khả năng.
 • Biểu diễn tại các sự kiện văn hóa như lễ hội, lễ kỷ niệm và các dịp đặc biệt.
 • Mang lại lợi ích cho cộng đồng bằng cách tạo nên niềm tự tin và tự hào về bản sắc văn hóa Việt cho bạn trẻ.

Các em dưới 18 tuổi đều có thể ghi danh theo học. Các buổi tập sẽ được tổ chức tại Văn Phòng Cộng Đồng số 1/56 Nicholson St, Footscray 3011, vào mỗi 2 đến 3 giờ chiều thứ Bảy hàng tuần. Quý vị ghi danh cho con em gia nhập ban nhạc xin liên lạc Nhạc sĩ Neil Tạ, Mobile: 0411 112 658 hay Email: neilta@hotmail.com.

Quý vị có nhạc cụ không dùng nữa muốn tặng Ban Nhạc Trẻ hay quý vị sẵn lòng bảo trợ Ban Nhạc Trẻ cũng xin liên lạc với Nhạc sĩ Neil Tạ.

Ban Chấp Hành mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách phổ biến rộng rãi thông báo này, bảo trợ và khuyến khích con em quý vị tham gia vào Ban Nhạc Trẻ Cộng Đồng Người Việt Tự Do.

TM. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch