Friday, July 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Lễ Thượng Kỳ VNCH tại Thành Phố Yarra, 29/06/2024


THÔNG BÁO

Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại Thành Phố Yarra, 29/06/2024

Melbourne, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành xin thông báo cùng quý vị Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại Thành Phố Yarra sẽ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6 với chi tiết như sau:

Ngày: Thứ Bảy, 29/06/2024

Thời gian: 11 giờ sáng

Địa điểm: Collingwood Town Hall,

140 Hoddle Street, Abbotsford Victoria 3067.

Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị liên lạc với Vi Nguyễn 0430 109 199.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng kính mời quý đồng hương tham dự vừa để vinh danh quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, vừa để tri ân những quân nhân Úc và Việt đã chiến đấu bảo vệ tự do tại miền Nam Việt Nam.

TM. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch