Công ty PWC đã chuyển giao hồ sơ về việc thực hiện Dự án Trung Tâm Văn Hóa Việt Úc và Bảo Tàng cho BCH-CĐNVTD-VIC

Như đã thông báo với quý đồng hương vào tuần trước, Thứ Hai vừa qua Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu–Tiểu Bang Victoria đã nhận được hồ sơ bao gồm văn kiện, kế hoạch, phác thảo và điện thư trao đổi, v.v…

Đọc Thêm

Thông Báo: Cảm tạ quý đồng hương tham dự Lễ giỗ Tri Ân và Tưởng Niệm Trưng Nữ Vương

Ban Chấp Hành chân thành cảm tạ quý hội đoàn, quan khách và đồng hương đã dành thời gian quý báu để tham dự Lễ giỗ Tri Ân và Tưởng Niệm Nhị vị Trưng Nữ Vương được long trọng tổ chức ngày Thứ Bảy 25/02/2023 vừa qua tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng…

Đọc Thêm

Buổi Thuyết trình cuối cùng của Tiểu Ban Duyệt Xét Việc Thực Hiện Dự Án Trung Tâm Văn Hóa Việt-Úc và Bảo Tàng của CĐNVTD-VIC

Ban Chấp Hành Cộng Đồng trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi thuyết trình cuối cùng của Tiểu Ban Duyệt Xét về việc thực hiện Dự Án Xây Dựng Trung Tâm Văn Hóa Việt-Úc và Bảo Tàng (‘Dự Án’) của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu–Victoria (CĐNVTD -Victoria).

Đọc Thêm

Vạch trần và lên án chiến dịch mạ lị và phỉ báng vô căn cứ các thành viên trong Ban Chấp Hành và các thiện nguyện viên Cộng Đồng.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu–Victoria xin thông báo đến quý vị, một chiến dịch mạ lị và phỉ báng vô căn cứ các thành viên trong Ban Chấp Hành và các thiện nguyện viên Cộng Đồng đang xảy ra với mục đích làm giảm uy tín Ban Chấp Hành và gây thêm sự chia rẽ trong cộng đồng của chúng ta.

Đọc Thêm