Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

$440,000 Trợ cấp cho Kỷ Niệm 50 Năm Định Cư, 50 Năm Tự Do từ 2 HĐTP Yarra và Maribyrnong


THÔNG BÁO

$440,000 trợ cấp cho Kỷ Niệm 50 Năm Định Cư, 50 Năm Tự Do từ 2 Hội Đồng Thành Phố Yarra và Maribyrnong

Melbourne, ngày 19 tháng 6 năm 2024

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành vui mừng thông báo cùng quý vị vào tối ngày 18/6/2024, hai Hội Đồng Thành Phố Yarra và Maribyrnong đã biểu quyết ngân sách cấp cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do tổng số tiền lên đến $440,000 nhằm Kỷ Niệm 50 Năm Định Cư, 50 Năm Tự Do của Cộng Đồng chúng ta vào năm 2025.

Hội Đồng Thành Phố Yarra trợ cấp $400,000 để thực hiện một Tựợng đài ghi dấu 50 năm người Việt đến định cư tại thành phố Yarra và một số dự án nhỏ.

Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong trợ cấp $40,000 để thực hiện Hội Chợ Tết với chủ đề “50 Năm Định Cư, 50 Năm Tự Do” sẽ được tổ chức vào 2 ngày 15 và 16 tháng 2 năm 2025 tại Công Viên Footscray.

Để có được hai khoản trợ cấp nói trên Ban Chấp Hành ghi nhận nỗ lực vận động của rất nhiều người và rất nhiều đoàn thể đã âm thầm đóng góp trong hơn một năm qua.

  1. Chúng tôi đặc biệt ghi nhận sự đóng góp của Chùa Quang Minh, Hội Thương Gia Vùng Footscray (Footscray Asian Business Association), Hội Thương Gia Đường Victoria, Richmond (Victoria street Business Association), Hội Phụ Nữ Việt Úc (Australian Vietnamese Women’s Association), Hội Culture Vietnamese Women và Hội AVA Boroondara Senior Citizens.
  2. Chúng tôi đặc biệt ghi nhận sự đóng góp của quý vị nghị viên gốc Việt bao gồm Nghị Viên Cúc Lâm, thị trưởng thành phố Maribyrnong, Nghị Viên Claudia Nguyễn, cựu thị trưởng thành phố Yarra, Nghị Viên Anthony Trần, cựu thị trưởng thành phố Maribyrnong. Thiếu sự hổ trợ tích cực của quý vị Nghị Viên hai Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong và Yarra, những dự án của Cộng Đồng Người Việt Tự Do rất khó có thể thực hiện được.

Ban Chấp Hành sẽ tiếp tục vận động Chính phủ Liên Bang, Chính phủ Tiểu Bang và các hội đồng thành phố khác để có được tài trợ đánh dấu 50 năm xây dựng và phát triển của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria.

TM. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch