AEC: Thủ tục tại phòng phiếu như thế nào; Thực hiện các biện pháp an toàn COVID-19


Các bước bỏ phiếu

 1. Nhân viên bầu cử sẽ hỏi họ tên và địa chỉ của quý vị, và hỏi nếu quý vị đã bỏ phiếu cho lần bầu cử này hay chưa. Sau đó họ sẽ gạch tên quý vị trong danh sách cử tri
 2. Quý vị sẽ được trao các tờ phiếu
 3. Tại buồng bỏ phiếu, hãy đọc thật kỹ phần hướng dẫn ghi trên tờ phiếu hoặc hỏi nhân viên bầu cử hỗ trợ
 4. Điền các tờ phiếu của quý vị
 5. Gấp các tờ phiếu của quý vị lại rồi bỏ vào thùng phiếu.

Thực hiện các biện pháp an toàn COVID-19

 • Có thể có giới hạn về số cử tri cùng lúc ở bên trong phòng phiếu. Quý vị có thể được đề nghị xếp hàng ở bên ngoài.
 • Ở bên ngoài hoặc bên trong phòng phiếu, hãy giữ khoảng cách 1.5 mét với người khác, theo chỉ dẫn được đánh dấu trên sàn.
 • Đăng ký bằng cách quét mã QR hoặc bằng tay.
 • Tuân thủ các quy định đeo khẩu trang ở địa phương.
 • Sử dụng dung dịch rửa tay có sẵn.
 • Buồng bỏ phiếu và bút chì sẽ được lau rửa thường xuyên. Mang bút hoặc bút chì riêng của mình nếu muốn, nhưng không được để lại.