Ngày Bầu cử là Thứ Bảy 21/5; Phòng phiếu mở 8g sáng và đóng 6g chiều


Ngày Bầu cử Liên bang là thứ Bảy 21 tháng 5 năm 2022

Phòng phiếu mở cửa lúc 8 giờ sáng và đóng cửa đúng 6 giờ chiều

Bầu cử Liên bang được tổ chức để người dân Úc có thể chọn các vị dân biểu quốc hội làm đại diện cho quan điểm và lợi ích của người dân tại Hạ viện và Thượng viện.

Ai phải đi bầu?

Tất cả công dân Úc từ 18 tuổi trở lên bắt buộc phải đăng ký cử tri và đi bầu trong các cuộc bầu cử liên bang.

Tôi có thể bỏ phiếu ở đâu?

Vào ngày bầu cử, quý vị có thể tới bỏ phiếu tại bất cứ phòng phiếu nào ở tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của mình. Các phòng phiếu mở cửa từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Phòng phiếu thường được đặt ở nơi trường học, nhà thờ, hội trường cộng đồng hoặc tòa nhà công cộng ở địa phương. Để tìm phòng phiếu gần nhất, vào trang aec.gov.au/where

Nếu quý vị cần lối đi cho xe lăn hoặc có vấn đề khuyết tật, hoặc quý vị chăm sóc cho người nào có nhu cầu, quý vị có thể kiểm tra chi tiết về lối vào các phòng phiếu tại trang mạng aec.gov.au/where

Muốn biết các phương án bỏ phiếu dành cho người mù hoặc người khiếm thị, vào trang aec.gov.au/assistance hoặc gọi số 13 23 26.

Nếu tôi đang ở tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ khác thì sao?

Nếu vào ngày bầu cử mà quý vị đang ở tiểu bang khác thì quý vị có thể bỏ

phiếu tại trung tâm bỏ phiếu xuyên tiểu bang hoặc xem xét phương án bỏ phiếu sớm có sẵn như sau.

Nếu vào ngày bầu cử tôi không đi bỏ phiếu được thì sao?

Nếu vào ngày bầu cử quý vị không tới được phòng phiếu tại tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ, thì quý vị có thể hội đủ điều kiện bỏ phiếu sớm bằng cách trực tiếp đến một trung tâm hoặc qua đường bưu điện.

Làm thế nào để trực tiếp đi bỏ phiếu sớm?

Nếu hội đủ điều kiện, quý vị có thể bỏ phiếu trước ngày bầu cử. Các trung tâm bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa từ thứ Hai ngày 9 tháng 5 năm 2022. Ngày và giờ mở cửa mỗi nơi có thể khác nhau, nên quý vị hãy vào trang aec.gov.au/where để kiểm tra chi tiết cho từng trung tâm.

Muốn biết thêm chi tiết về bỏ phiếu sớm và để kiểm tra xem quý vị có hội đủ điều kiện, vào trang mạng aec.gov.au/early hoặc gọi số 13 23 26.

Làm thế nào để bỏ phiếu qua bưu điện?

Bỏ phiếu qua bưu điện có sẵn cho cử tri hội đủ điều kiện. Hãy kiểm tra sự hội đủ điều kiện và đăng ký trên mạng tại aec.gov.au/pva

Điền đơn đăng ký xin bỏ phiếu qua bưu điện sao cho đơn tới AEC hạn chót là 6 giờ chiều thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022.

Vui lòng gọi số 13 23 26 nếu quý vị không dùng mạng được và muốn đăng ký bỏ phiếu qua bưu điện.

Tôi thuộc vùng cử tri nào?

Quý vị có thể kiểm tra xem mình sống ở vùng cử tri nào tại trang mạng aec.gov.au/electorate

Nếu quý vị sống ở Tây Úc hoặc ở tiểu bang Victoria, thì địa danh của vùng cử tri hoặc ranh giới vùng cử tri có thể đã có những thay đổi kể từ kỳ bầu cử lần trước do có những thay đổi trong phân bổ. Quý vị có thể cần phải đi bầu ở vùng cử tri khác, hoặc phòng phiếu bình thường của quý vị nay lại thuộc vùng cử tri khác.

Bầu cho ai là quyết định của quý vị

Ở bên ngoài phòng phiếu, những người đại diện cho ứng cử viên có thể sẽ trao cho quý vị các tờ hướng dẫn cách bầu, nhằm gợi ý cho quý vị bầu theo một cách nhất định. Quý vị không phải chấp nhận hoặc làm theo các chỉ dẫn này.

Quý vị còn điều gì muốn hỏi nữa không? Hãy vào trang aec.gov.au/faqs