Tuesday, December 12, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VIC: Tiết kiệm tới $1,490 cho HT Năng lượng mặt trời cho tư gia và $3,500 cho doanh nghiệp


Bộ trưởng Năng lượng, Môi trường và Biến đổi khí hậu của tiểu bang Victoria, bà Lily D’Ambrosio vừa thông báo Chương trình Năng lượng Mặt trời cho Tư Gia trị giá $1.3 tỷ đôla được mở rộng để giảm giá cho cả Tấm năng lượng mặt trời (Solar Panel) và hệ thống nước nóng dùng năng lượng mặt trời hoặc máy bơm nhiệt.

Bằng cách giảm giá cho cả hai hệ thống, các hộ gia đình có thể tận dụng tối đa năng lượng mặt trời và có thể tiết kiệm được tới $1,490 mỗi năm.

Các doanh nghiệp với tối đa 50 nhân viên cũng có thể được giảm giá tới $3,500 để lắp đặt các Tấm năng lượng mặt trời, tăng từ ngưỡng 20 nhân viên hiện tại.

Lần đầu tiên, các doanh nghiệp cũng có thể nộp đơn xin khoản vay không lãi suất từ $1,000 đến $5,000 để giảm chi phí ban đầu cho việc lắp đặt năng lượng mặt trời.

Để biết thêm chi tiết về cả hai chương trình, xin truy cập tại: www.solar.vic.gov.au. (NQ)