VIC: Nhiều cảnh sát và PSO đã bị đình chỉ vì không tiêm vắc-xin COVID-19

Hàng chục nhân viên cảnh sát ở Victoria đã bị đình chỉ công việc vì không tiêm chủng vắc-xin COVID-19.

Cảnh sát Victoria cho biết vào ngày hôm nay Thứ Hai 18/10 —34 nhân viên cảnh sát và 9 nhân viên dịch vụ bảo vệ (PSO) đã bị đình chỉ, sau khi việc bắt buộc tiêm chủng COVID-19 được thực hiện đối với những người lao động thiết yếu của tiểu bang.

Các công nhân thiết yếu phải tiêm một liều vắc-xin vào ngày 15 tháng 10.

43 nhân viên cảnh sát đã bị buộc phải nghỉ việc hoặc nghỉ phép dài hạn, và có nguy cơ bị mất việc làm.

“Cảnh sát Victoria hiện đã cảnh báo về 34 nhân viên cảnh sát và 9 PSO và những người đã không tuân thủ chỉ đạo tiêm chủng của Giám đốc Y tế (CHO) và theo hướng dẫn cụ thể của Tổng tư lệnh Cảnh sát”, một phát ngôn viên của Cảnh sát Victoria cho biết.

“Việc miễn trừ tiêm vắc-xin bắt buộc sẽ chỉ được áp dụng nếu một nhân viên không thể được tiêm chủng do vấn đề y tế, như được mô tả trong Hướng dẫn Tiêm chủng Bắt buộc (Công nhân) của CHO”.

“Các nhân viên cảnh sát và PSO đã không tiêm chủng, đã bị chuyển đến Bộ Tư lệnh Tiêu chuẩn Nghề nghiệp vì không tuân theo chỉ thị của Tổng tư lệnh Cảnh sát và hành động kỷ luật sau đó, có thể khiến các thành viên bị chấm dứt hợp đồng”.

Tất cả công nhân được ủy quyền ở Victoria phải được tiêm chủng đầy đủ trước ngày 26 tháng 11. (NQ)