VIC: Bộ Y Tế và Dịch vụ Nhân sinh chia ra làm hai

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của tiểu bang Victoria sẽ bị tách làm đôi, với Thủ hiến Daniel Andrews thừa nhận Bộ đã trở nên quá lớn.

Từ ngày 1 Tháng 2 năm tới, Bộ Y tế sẽ chịu trách nhiệm về sức khỏe, dịch vụ cứu thương, sức khỏe tâm thần và người cao niên.

Sẽ có Bộ Gia đình, Công bằng và Gia cư mới sẽ hỗ trợ việc bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, danh mục nhà ở và người khuyết tật.

Bộ cũng sẽ chịu trách nhiệm về các vấn đề đa văn hóa, bình đẳng LGBTQI+, cựu chiến binh và văn phòng cho phụ nữ và thanh niên.

Bộ trưởng Y tế tiểu bang Victoria, Martin Foley.

Bộ trưởng Y tế tiểu bang Victoria, Martin Foley sẽ tiếp tục công việc, trong khi ông Richard Wynne sẽ lãnh đạo Bộ Gia đình, Công bằng và Gia cư mới (DFFH) mới với tư cách là Bộ trưởng điều phối của Bộ mới.

Việc tách Bộ này làm đảo ngược sự hợp nhất vào năm 2015 được tạo ra trong một cuộc cải tổ sau khi ông Daniel Andrews lần đầu tiên lên nắm quyền.

Vào thời điểm đó, mối quan tâm đã được đặt ra về quy mô của Bộ và liệu Bộ có quá lớn để được quản lý một cách hiệu quả hay không.

Richard Wynne sẽ lãnh đạo Bộ Gia đình, Công bằng và Gia cư mới (Department of Families, Fairness and Housing -DFFH)

Thủ hiến vào ngày Thứ Hai đã bảo vệ quyết định của mình về việc hợp nhất các Bộ nhưng nói rằng mô hình này không còn phù hợp.

“Tôi sẽ không đọc những lời chỉ trích rằng các Bộ lớn không hoạt động hiệu quả”, ông nói.

“Các Bộ lớn có một chương trình cải cách lớn không kém, một chương trình cải cách lớn, đôi khi bạn có thể nhận được quá lớn”.

“Vì vậy, khái niệm về việc chia ra này… chỉ đơn giản là có ý nghĩa”.

Ông Andrews cho biết cấu trúc mới sẽ cho phép tập trung nhiều hơn vào việc phục hồi Coronavirus của Victoria.

Thư ký của DHHS, Giáo sư Euan Wallace.

Thư ký hiện tại của DHHS, Giáo sư Euan Wallace sẽ phụ trách Bộ Y tế mới.

Giáo sư Wallace đã thế cho bà Kym Peake sau khi bà từ chức vào tháng trước trong bối cảnh bị chỉ trích về việc bà tham gia vào chương trình kiểm dịch khách sạn của tiểu bang.

Sandy Pitcher, phó thư ký DHHS phụ trách Các trường hợp, Truy tìm Liên hệ và Quản lý Bùng phát, sẽ trở thành thư ký mới của DFFH.

Lãnh đạo phe đối lập, ông Michael O’Brien hoan nghênh về cơ cấu mới.

“Đây là điều mà chúng tôi đã kêu gọi trong một thời gian dài”, ông nói.

“DHHS luôn quá lớn, quá cồng kềnh, và không đủ giỏi trong công việc của mình”.

Ông O’Brien cho biết, người dân Victoria đã phải trả “một cái giá thực sự đáng kể” vì DHHS không thực hiện đúng công việc của mình sau vụ hợp nhất vào năm 2015.

“Đó là một quyết định tồi tệ mà lẽ ra không nên đưa ra ngay từ đầu”, ông nói. (NQ)