Úc: Biên giới quốc tế có thể mở trước biên giới tiểu bang theo Kế hoạch quốc gia

Người dân ở Sydney có thể được phép đi du lịch nước ngoài trước khi họ được phép đến Perth, theo Kế hoạch Quốc gia.

Chiều nay ngày Thứ Sáu 3/9, Thủ tướng Úc, ông Scott Morrison đã được hỏi về việc mở cửa biên giới quốc tế.

“Ông có thể hình dung việc mở cửa cho một tiểu bang, như New South Wales, đạt trên 80% (tỷ lệ tiêm chủng) và không chờ đợi những tiểu bang không muốn mở cửa”, phóng viên hỏi Thủ tướng.

Thủ tướng trả lời ngắn gọn: “Vâng, có thể”.

“Kế hoạch Quốc gia đề ra điều đó rất rõ ràng”.

Trong khi các tiểu bang (như NSW và Victoria) hiện đang trong lệnh phong tỏa, đã tỏ ra háo hức mở cửa một khi đạt đến tỷ lệ tiêm chủng, thì những tiểu bang không có trường hợp COVID-19 (như Qld và WA) thì lại tỏ ra miễn cưỡng hơn.

Nhưng ông Morrison chỉ ra rằng tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ đã đồng ý với kế hoạch khi nó được thực hiện.

Ông nói: “Đó là một kế hoạch sẽ chứng kiến ​​nước Úc mở cửa trở lại và tiến lên một lần nữa”.

“Nó không đến mà không có rủi ro và điều quan trọng là nó được thực hiện một cách an toàn”.

Ông lưu ý rằng kế hoạch bao gồm một “mở cửa mềm” của các hạn chế.

Ông Morrison nói: “Đó không phải là một kế hoạch hoàn toàn hoặc không có gì cả”.

“Đó là một kế hoạch rất cẩn thận dựa trên những lời khuyên khoa học và kinh tế tốt nhất”.

Trong khi những người từ Victoria và NSW có thể ra nước ngoài trong vòng vài tháng, họ sẽ không thể đến Tây Úc cho đến năm sau. Thủ hiến WA, ông Mark McGowan cho biết ông sẽ đóng cửa biên giới của mình cho đến khi 80% dân số đủ điều kiện của tiểu bang được tiêm chủng đầy đủ.

Thủ tướng gặp gỡ các thủ hiến và các bộ trưởng tại Nội các quốc gia vào ngày hôm nay. (NQ)