Thursday, April 18, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

TS KIỀU TIẾN DŨNG: Cử tri vùng South Eastern Metropolitan xin đánh số 1 vào ô N


DR TIEN KIEU / TS KIỀU TIẾN DŨNG

LABOR PARTY / ĐẢNG LAO ĐỘNG

SOUTH EASTERN METROPOLITAN / VÙNG ĐÔNG NAM MELBOURNE

BẦU CỬ TIỂU BANG VICTORIA NGÀY 26/11/2022

Để ủng hộ cho tôi, cử tri vùng SOUTH EASTERN METROPOLITAN

xin đánh số 1 vào ô N

Australian Labor Party vào lá phiếu lớn

Tôi xin cảm ơn đồng bào khắp nơi, đặc biệt đồng bào vùng Đông Nam đã cho tôi vinh dự được đại diện cho quý vị trong 4 năm vừa qua, và qua đó người Việt tỵ nạn chúng ta đã có tiếng nói trong Quốc Hội Tiểu bang Victoria.

Đảng Lao Động Victoria đã ủng hộ rất nhiều cho các cộng đồng đa văn hóa. Riêng cộng đồng Việt Nam đã được tài trợ $6.8 triệu cho việc xây dựng Viện Bảo Tàng. Vẫn còn nhiều việc phải làm để cộng đồng chúng ta được tốt hơn nữa. Nếu được đắc cử, đảng Lao Động sẽ:

Tài trợ tổng cộng $800,000 cho CĐNVTD và Hội Thương Gia Victoria St Richmond trong 4 năm tới để tổ chức Hội Chợ Tết

Nâng cấp Trung tâm Y tế Monash và Bệnh viện Dandenong

Tiếp tục nâng cấp các trường học địa phương

Giảm hóa đơn tiền điện bằng cách thành lập một công ty năng lượng mới dưới sự điều khiển của chính phủ

Áp dụng chương trình Mầm Non miễn phí cho trẻ em 3 và 4 tuổi

Rất mong được sự ủng hộ của quý vị để tôi tiếp tục đóng góp trong Quốc Hội trong nhiệm kỳ tới.

Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng

Thượng nghị sĩ Đảng Lao Động, Vùng Đông Nam Melbourne