Ít nhất 160,000 người Úc sẽ có COVID dài hạn vào đầu tháng 12


Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tasmania và Đại học Deakin đã cố gắng lập mô hình có bao nhiêu người sẽ có các triệu chứng COVID-19 dài hạn vào đầu tháng 12.

COVID-19 dài hạn đề cập đến các trường hợp có các triệu chứng kéo dài hơn 3 tháng, nhưng một tỷ lệ trong số đó có thể gây ra những tác động rất nghiêm trọng bao gồm cả mệt mỏi cực độ.

Tổ chức Y tế Thế giới ước tính 10% đến 20% những người nhiễm virus sẽ trải qua COVID dài hạn. Giáo sư Peter Collignon tin rằng tỷ lệ này gần bằng 1% đến 2%, con số này vẫn có thể lên tới hàng trăm nghìn người nếu toàn bộ dân số cuối cùng bị nhiễm bệnh.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng 3 mô hình khác nhau, đồng thời kêu gọi Chính phủ Liên bang tăng cường thu thập và giám sát dữ liệu.

Các mô hình của nghiên cứu cho thấy ít nhất 160,000 người Úc có thể sẽ trải qua các triệu chứng COVID dài hạn vào đầu tháng 12 và đối với hơn 35,000 người, các triệu chứng của họ sẽ hạn chế đáng kể các hoạt động của họ và khiến họ không thể làm việc.

Các ước tính đã tăng lên hơn 500,000 với COVID dài hạn bao gồm hơn 110,000 trường hợp nghiêm trọng khi các nhà nghiên cứu thực hiện các điều chỉnh dựa trên công việc của Đại học Quốc gia Úc.

Các nhà nghiên cứu cho biết Úc là một quốc gia ngoại lệ trong số các quốc gia tương tự khi không tiến hành các cuộc khảo sát quốc gia quy mô lớn về COVID dài hạn.

Nghiên cứu đã đưa ra một số khuyến nghị, bao gồm cả việc giám sát chặt chẽ hơn COVID dài hạn thông qua các cuộc khảo sát thường xuyên của Sở Thống kê Úc và Viện Y tế và Phúc lợi Úc.

Tổng trưởng Y tế Mark Butler cho biết Bộ Y tế đang dẫn đầu việc phát triển phương pháp tiếp cận quốc gia đối với COVID dài hạn.

Chính phủ Liên bang đã đầu tư $130 triệu đôla vào nghiên cứu COVID-19 thông qua Quỹ Tương lai Nghiên cứu Y tế.

Có một cuộc điều tra của Quốc hội về COVID dài hạn vẫn đang thu thập bằng chứng. (NQ)