DANH SÁCH: Cách bỏ phiếu sớm cho cuộc Bầu cử ở Victoria năm 2022

Dự kiến ​​sẽ có nhiều người Victoria đi bỏ phiếu sớm cho cuộc Bầu cử Tiểu bang năm nay. Đây là khi nào và ở đâu bạn có thể làm điều đó.