Tuesday, June 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

18/11: Con số các trường hợp mới từ các tiểu bang của Úc


Dưới đây là tóm tắt nhanh về tin tức và con số các trường hợp mới từ mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc trong tuần qua, như đã được báo cáo vào Thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2022.

New South Wales

Tiểu bang đã ghi nhận thêm 39 trường hợp tử vong do COVID-19, tăng so với 22 trường hợp vào tuần trước.

Có 27,869 trường hợp mới, tăng từ 19,800 vào tuần trước.

Với 1,148 người đang nằm viện, có 37 người đang nằm trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU).

Victoria

Tuần này, Victoria ghi nhận 20,398 trường hợp mới và 46 tử vong, tuần trước có 16,636 trường hợp mới và 41 tử vong.

Không giống như các tiểu bang khác, Victoria ghi nhận số ca nhập viện và trong khu chăm sóc đặc biệt với mức trung bình luân phiên hàng ngày trong 7 ngày.

Có trung bình 352 ca nhập viện hàng ngày và 8 ca trong khu chăm sóc đặc biệt hàng ngày.

Queensland

Queensland đã ghi nhận 10,106 trường hợp mới trong tuần này, tăng từ 5,828.

Đã có 15 tử vong trong giai đoạn báo cáo mới nhất.

Tính đến ngày 16 tháng 11, 245 người đã nhập viện vì COVID-19 và 5 người trong số đó đang nằm trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU).

ACT

ACT đã ghi nhận 1,449 trường hợp mới trong kỳ báo cáo mới nhất.

Không có trường hợp tử vong đã được báo cáo trong tuần này.

Vì các vấn đề kỹ thuật, ACT đã không báo cáo số liệu nhập viện của mình.

Nam Úc

SA đã ghi nhận 8,346 trường hợp mới và 3 tử vong.

Có 118 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 7 người trong khu ICU.

Tây Úc

WA đã ghi nhận 15 tử vong kể từ tháng 8 và 9,065 trường hợp mới.

Có 179 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 3 người trong khu ICU.

Tasmania

Tasmania đã ghi nhận 2,126 trường hợp mới và 25 ca nhập viện.

Trong số đó, 11 người đang được điều trị đặc biệt vì COVID và 2 người trong khu ICU.

Lãnh thổ phía Bắc

Các trường hợp mới đã giảm ở Lãnh thổ phía Bắc so với tuần trước, với 286 trường hợp mới được ghi nhận.

Tuần trước, có 369 trường hợp mới.

Có 12 người nhập viện vì COVID-19 trên lãnh thổ, không có trường hợp tử vong mới nào được báo cáo. (NQ)