THÔNG BÁO: Thay đổi nhân sự Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu


THÔNG BÁO

v/v: Thay đổi nhân sự Ban Chấp Hành (BCH) Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu (CĐNVTDUC)

Kính gửi:

 • Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo
 • Quý vị trong các BCH/CĐNVTD tại các Tiểu Bang và Lãnh Thổ
 • Quý Cơ Quan Truyền Thông Việt Ngữ Úc Châu
 • Quý Đồng Hương Việt Nam tại Úc Châu Kính thưa toàn thể quý vị,

Ban Cố Vấn (BCV) CĐNVTDUC, gồm những Chủ Tịch đại diện các Tiểu Bang (TB) và Lãnh Thổ (LT) cùng với Cựu Chủ Tịch CĐNVTDUC vừa mãn nhiệm, đã tham dự một phiên họp bất thường với BCH/CĐNVTDUC vào lúc 9 giờ tối ngày 01/03/2022 với mục đích phân tích các đường hướng, phát ngôn và hoạt động của một số thành viên của BCH/CĐNVTDUC trong tinh thần dân chủ, tương kính và đặt ưu tiên cho quyền lợi của tập thể người Việt Tự Do trên toàn Úc Châu.

Rất tiếc là bà Kate Hoàng (trong cương vị Chủ Tịch CĐNVTDUC) và ông Paul Huy Nguyễn (trong cương vị Phó Chủ Tịch Nội Vụ CĐNVTDUC) vẫn không tham dự phiên họp dù đã được hoãn lại ba lần. Bà Kate và ông Paul cũng được dành cho rất nhiều cơ hội để phát biểu quan điểm và giải thích những việc làm của họ theo đúng tinh thần công bằng trong sinh hoạt văn hóa đa nguyên pháp quyền Úc Châu. Sau hơn hai giờ thảo luận, BCV đã đi đến những nhận định chung như sau:

 • Bà Kate và ông Paul đã không chu toàn mục đích “duy trì và phát triển tinh thần tương trợ giữa tất cả người Việt tự do đang sinh sống trên đất Úc qua các CĐNVTD tại các TB và LT Úc Châu” (Điều 2a trong Nội Quy CĐNVTDUC).
 • Bà Kate và ông Paul chẳng những đã không ngăn chặn những việc chửi bới nhau qua lại trên mạng xã hội mà còn đưa tin và tham gia vào những việc này, gây ra sự rạn nứt trầm trọng trong CĐNVTD/NSW và giữa các TB/LT với nhau.
 • Bà Kate và ông Paul đã không tôn trọng và cũng đánh mất sự tin tưởng của một vài thành viên trong BCH/CĐNVTDUC và đa số các Chủ Tịch CĐNVTD tại các TB và LT khi từ chối trả lời những câu hỏi có tính cách xây dựng và để tạo mối quan hệ làm việc chung lâu dài với nhau.
 • Bà Kate và ông Paul sau đó lại đưa những thắc mắc này lên mạng xã hội và đả kích những Chủ Tịch đã lên tiếng nhưng không cùng lập trường với bà Kate và ông Paul bằng những lời lẽ khiêu khích và mỉa mai.
 • Ông Paul đã dùng những từ ngữ hạ cấp để thóa mạ những người không đồng ý kiến, lớn tuổi hơn ông và là tiền nhiệm của ông. Hành động này không thể chấp nhận được cho những người trong vai trò lãnh đạo cộng đồng.
 • Bà Kate đã có những mối quan hệ mật thiết một cách công khai với những chính trị gia của Đảng Lao Động nhưng không với Liên Đảng, và vì thế đánh mất tư thế trung lập của CĐNVTDUC. Hậu quả của sự việc này không lường được.

Sau đó, phiên họp đã chiếu theo Chương 4, Điều 8 của Nội Quy CĐNVTDUC và đi đến quyết định bầu bất tín nhiệm bà Kate Hoàng trong cương vị Chủ Tịch CĐNVTDUC và ông Paul Huy Nguyễn trong cương vị Phó Chủ Tịch Nội Vụ CĐNVTDUC theo kết quả như sau:

 • Thuận: VIC, ACT, QLD, WA, SA và phiếu của Cựu Chủ Tịch CĐNVTDUC vừa mãn nhiệm
 • Chống: WOL và NT

Ngày hôm sau, 02/03/2022, bà Hương Thủy Trần đã nộp đơn từ chức trách nhiệm Thủ Quỹ. Chiếu theo Chương 4, Điều 7 của Nội Quy CĐNVTDUC, nhân sự mới của BCH/CĐNVTDUC sẽ gồm có:

 • Ông Lê Công sẽ đảm nhiệm quyền Chủ Tịch trong giai đoạn này.
 • Cô Hồ Thái Phụng vẫn giữ trách nhiệm Tổng Thư Ký.
 • Bà Kate Hoàng sẽ không còn giữ bất cứ trách nhiệm nào trong BCH/CĐNVTDUC, không còn đại diện CĐNVTDUC tại bất cứ nơi nào, trong bất cứ công việc và mối quan hệ nào.
 • Ông Paul Huy Nguyễn sẽ không còn giữ bất cứ trách nhiệm nào trong BCH/CĐNVTDUC, không còn đại diện CĐNVTDUC tại bất cứ nơi nào, cho bất cứ công việc và mối quan hệ nào.
 • Bà Hương Thủy Trần sẽ không còn giữ bất cứ trách nhiệm nào trong BCH/CĐNVTDUC.
 • CĐNVTDUC sẽ sắp xếp điền khuyết nhân sự của BCH trong thời gian sớm nhất.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đồng ký tên, ngày 04/03/2022

 • BS Bùi Trọng Cường – Chủ Tịch CĐNVTD/QLD
 • Ông Lê Công – Chủ Tịch CĐNVTD/ACT
 • Ông Nguyễn Văn Bon – Chủ Tịch CĐNVTD/VIC
 • Ông Nguyễn Linh Đằng – Chủ Tịch CĐNVTD/SA
 • BS Nguyễn Anh Dũng – Chủ Tịch CĐNVTD/WA

* Bản sao kính gởi các Hội Đoàn, Đoàn thể, Cơ Quan, Tổ Chức và Truyền Thông.