THÔNG BÁO: Chống Văn Công Được Cộng Sản Cho Sang Úc Trình Diễn


Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể,
  • Giới truyền thông báo chí
  • Cùng toàn thể đồng bào.

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria trân trọng kính mời quý vị cùng tham đến tham dự buổi họp do cộng đồng tổ chức.

Chương trình nghị sự của buổi họp gồm có những phần như sau:

–     Chống văn công được cộng sản Việt nam cho sang Úc trình diễn vào tháng tư này.

Phiên họp này sẽ được tổ chức tại Đền Thờ Quốc Tổ (90 Knight Avenue, North Sunshine 3020), vào ngày Thứ tư, ngày 23 tháng 3 năm 2022, vào lúc 5:30 giờ chiều.

Quý vị có thể tham dự phiên họp này qua mạng:

Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone. https://meet.goto.com/112004005

You can also dial in using your phone.

(For supported devices, tap a one-touch number below to join instantly.) United States: +1 (872) 240-3212

– One-touch: tel:+18722403212,,112004005#

Access Code: 112-004-005

Get the app now and be ready when your first meeting starts: https://meet.goto.com/install

Trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng tham dự, mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc với chúng tôi Nguyễn Văn Bon qua số điện thoại 0411 616 453.

Trân trọng kính mời.

Nguyễn Văn Bon

Chủ tịch, CĐNVTD-VIC