Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

SEMVAC: Nếu có Covid, bạn có được xin BS cho thuốc uống (thay vì chích) không?


SEMVAC xin trích từ thông báo của Bộ Y Tế dưới đây:

1. Bạn có thể dùng thuốc uống nếu từ 70 tuổi trở lên

2. Bạn có thể dùng thuốc uống nếu từ 50 tuổi trở lên VÀ có 2 trong số các yếu tố sau đây:

a-sống trong nhà dưỡng lão,

b-cơ thể suy nhược hoặc có nhiều bệnh khác,

c-bị đột quỵ não (stroke),

d-khó thở kinh niên (COPD),

e-bệnh mập phì hoặc bệnh tiểu đường,

f-có bệnh về tim hoặc về mạch,

g-có bệnh về thận, hoặc

h-sống quá xa nên không gần các nhà thương bác sĩ.

3. Bạn có thể dùng thuốc uống nếu từ 18 tuổi trở lên VÀ hệ thống miễn nhiễm bị suy nhược, thí dụ như:

a-ung thư máu,

b-đã từng được ghép bộ phận trong cơ thể,

c-có bệnh HIV,

d-dùng quang tuyến để chữa ung thư trong còng 3 tháng qua… 

Nguồn: Thông báo của Bộ Y Tế

https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/treatments/eligibility?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=oral-treatments