Tất cả những gì cần biết về bỏ phiếu sớm cho Bầu cử Liên bang 2022

Bỏ phiếu sớm trong cuộc Bầu cử Liên bang Úc năm 2022 bắt đầu vào ngày Thứ Hai 9/5 –mặc dù ngày 21 tháng 5 vẫn còn 2 tuần nữa.