Tất cả những gì cần biết về bỏ phiếu sớm cho Bầu cử Liên bang 2022


Bỏ phiếu sớm trong cuộc Bầu cử Liên bang Úc năm 2022 bắt đầu vào ngày Thứ Hai 9/5 –mặc dù ngày 21 tháng 5 vẫn còn 2 tuần nữa.

Quy trình này cho phép những người Úc không thể đến phòng phiếu vào ngày bầu cử để bỏ phiếu trực tiếp.

Đây là mọi thứ bạn cần biết về việc bỏ phiếu sớm.

Khi nào thì bắt đầu bỏ phiếu sớm?

Bỏ phiếu sớm bắt đầu vào ngày 9 tháng 5 và kéo dài đến Thứ Sáu, ngày 20 tháng 5.

Ai có thể bỏ phiếu sớm?

Ủy ban Bầu cử Úc (AEC) cho biết mọi người nên bỏ phiếu vào ngày bầu cử nếu họ có thể làm như vậy, nhưng bỏ phiếu sớm là cách để đi cho những người không thể đến phòng bầu cử vào ngày 21 tháng 5.

“Các cuộc bầu cử ở Úc là các sự kiện trực tiếp –cứ 3 năm một lần cả nước lại với nhau trong một môi trường minh bạch và an toàn để có tiếng nói của mình”, Ủy viên bầu cử Tom Rogers nói.

“Nếu bạn có thể bỏ phiếu vào ngày bầu cử thì đó là điều bạn nên làm. Tuy nhiên, nếu hoàn cảnh của bạn có thể ngăn cản bạn làm điều đó thì bạn cần phải suy nghĩ về các lựa chọn bỏ phiếu sớm có sẵn và bỏ phiếu tùy theo hoàn cảnh của bạn”.

Những người có thể bỏ phiếu sớm là những người:

• ở ngoài khu vực bầu cử, nơi họ đăng ký bỏ phiếu

• cách địa điểm bỏ phiếu hơn 8km

• đang đi du lịch

• không thể rời khỏi nơi làm việc của họ để bỏ phiếu

• bệnh nặng, ốm yếu, hoặc sắp sinh (hoặc đang chăm sóc cho một người nào đó)

• là một bệnh nhân trong bệnh viện không thể bỏ phiếu tại bệnh viện

• có niềm tin tôn giáo khiến họ không thể đến phòng phiếu

• đang ngồi tù với bản án dưới 3 năm hoặc bị giam giữ theo cách khác

• là một cử tri thầm lặng

• có một nỗi sợ hãi hợp lý cho sự an toàn của họ

Tôi có thể bỏ phiếu sớm ở đâu?

Có hơn 500 địa điểm bỏ phiếu sớm mở cửa trên khắp đất nước.

Để tìm một địa điểm gần với bạn, hãy truy cập trang mạng của AEC.

Tôi có cần đăng ký bỏ phiếu sớm không?

Không cần, nếu bạn trực tiếp bỏ phiếu. Bạn đã đăng ký bỏ phiếu, bạn có thể chỉ cần đến trong giờ mở cửa của địa điểm bỏ phiếu sớm.

Tuy nhiên, bạn cần phải làm đơn đăng ký nếu bạn muốn gửi một phiếu bầu qua bưu điện.

Thay vào đó, tôi có thể bỏ phiếu sớm qua đường bưu điện không?

Nếu bạn không thể đến một địa điểm bỏ phiếu vào ngày 21 tháng 5, bạn đủ điều kiện cho một cuộc bỏ phiếu qua bưu điện, có thể (và thực tế, nên) được điền và gửi đi trước ngày bầu cử.

Bạn cần đăng ký để có thể bình chọn qua đường bưu điện. Đơn đăng ký có thể được nộp trên trang mạng của AEC trước ngày 18 tháng 5.

Bản thân các lá phiếu qua bưu điện cần phải được hoàn thành trước hoặc vào ngày 21 tháng 5 – và có chữ ký của một nhân chứng –và AEC cần nhận được chúng không muộn hơn 13 ngày sau ngày bỏ phiếu, nếu không, phiếu bầu sẽ không được tính.

Nếu tôi ở nước ngoài thì sao?

AEC đặc biệt khuyến khích người Úc ở nước ngoài gửi phiếu bầu của mình qua đường bưu điện và làm như vậy càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, vẫn có một số địa điểm bỏ phiếu trực tiếp ở các quốc gia khác. AEC có một danh sách tất cả các địa điểm trả lại phiếu bầu qua bưu điện ở nước ngoài trên trang mạng của họ. (NQ)