Hướng dẫn về trợ giúp tiền thuê mướn vì Coronavirus cho người thuê và chủ cho thuê cơ sở thương mại.

Rent relief guidance for commercial tenants and landlords in response to coronavirus (COVID-19)

Chương trình Trợ giúp Tiền Thuê mướn Cơ sở thương mại (Commercial Tenancy Relief Scheme)

Để giảm bớt áp lực cho các doanh nghiệp cỡ trung và nhỏ tại Victoria vào thời điểm này, Chính phủ Victoria đã mở lại Chương trình Trợ giúp Tiền Thuê mướn cơ sở Thương mại (Chương trình) – Commercial Tenancy Relief Scheme (the Scheme).

Chương trình này sẽ giúp các doanh nghiệp cỡ trung và nhỏ có doanh thu thường niên dưới 50 triệu Úc kim đã bị sụt giảm doanh thu hơn 30% trong thời gian đại dịch coronavirus (COVID-19). Điều quan trọng là phải hiểu tường tận những tiêu chuẩn đủ điều kiện hợp lệ. Để biết thêm thông tin giúp quý vị xác định được mình có đủ điều kiện hợp lệ, quý vị có thể nói chuyện với Victorian Small Business Commission (VSBC) bằng ngôn ngữ của mình, bằng cách gọi cho chúng tôi qua Dịch vụ Thông Phiên dịch – Translating and Interpreting Service.

Chủ nhân các doanh nghiệp hội đủ điều kiện hợp lệ có thể được trợ giúp theo hình thức tiền thuê cơ sở được giảm theo tỷ lệ tương xứng. Thí dụ, một doanh nghiệp hiện có doanh thu bằng 40% mức doanh thu trước khi có đại dịch thì chỉ có thể bị tính 40% tiền thuê cơ sở mà thôi. Về phần còn lại, thì ít nhất phải được miễn một nửa, nửa còn lại được hoãn.

Hiện nay việc tăng tiền thuê mướn và trục xuất khỏi cơ sở vì không trả tiền thuê mướn đang bị đình chỉ. Cả hai chuyện này đều bị cấm cho tới ngày 15 tháng Giêng 2022, nếu người thuê mướn cơ sở có đủ điều kiện hợp lệ.

Theo Chương trình này, các chủ cơ sở và người thuê cơ sở phải:

  • hợp tác và cư xử hợp lý trong tất cả mọi cuộc thảo luận và hành động
  • thương thảo chuyện trợ giúp tiền thuê cơ sở ‘với thiện chí’ nhằm mục đích đạt được thỏa thuận – điều này đòi hỏi hai bên liên lạc với nhau và thảo luận một cách chân thành và công bằng nhằm mục đích đạt được thỏa thuận, và cung cấp những bằng chứng chính xác được yêu cầu một cách đúng lúc.

Chúng tôi ủng hộ việc người thuê mướn cơ sở thương mại và chủ nhân các cơ sở đó cùng nhau thương thảo với thiện chí và nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận công bằng thì cung cấp cơ hội hòa giải miễn phí và không thiên vị.

Người thuê cũng có thể nộp đơn cho VSBC xin ban hành một ‘chỉ thị có tính bắt buộc’ trợ giúp tiền thuê mướn nếu chủ cho thuê cơ sở không đáp ứng với VSBC hoặc đáp ứng không đầy đủ hoặc không chịu hòa giải với thiện chí. Chỉ thị này ấn định khoản tiền thuê mà chủ cho thuê cơ sở phải trợ giúp người thuê. Theo Chương trình thì trong một số hoàn cảnh nhất định VSBC có thể ra chỉ thị.

Chương trình có hiệu lực hồi tố từ ngày 28 tháng Bảy 2021 và sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng Giêng 2022.

Người thuê có thể xin trợ giúp tiền thuê mướn từ ngày 28 tháng Bảy 2021 đến 30 tháng Chín 2021 khi nộp đơn yêu cầu với chủ cho thuê cơ sở vào ngày 30 tháng Chín 2021 hoặc trước ngày này nếu đủ điều kiện của Chương trình. Từ ngày 30 tháng Chín 2021, đơn xin trợ giúp tiền thuê mướn được tính từ ngày nộp đơn với chủ cho thuê cơ sở nếu đủ điều kiện của Chương trình.

Chủ cho thuê cơ sở được hỗ trợ những gì?

Để giúp đỡ những chủ cơ sở thương mại đã trợ giúp tiền thuê cho người thuê mướn đủ điều kiện hợp lệ của họ, Chính phủ Victoria đang cấp khoản giảm thuế đất lên đến 25%. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang mạng của State Revenue Office. Bên cạnh đó, chủ cho thuê các cơ sở cỡ nhỏ nếu có thể chứng minh được hoàn cảnh vô cùng khó khăn của mình sẽ đủ điều kiện hợp lệ để nộp đơn xin trợ cấp từ quỹ 20 triệu Úc kim hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang mạng của Business Victoria.

Nếu người thuê cơ sở không hội đủ điều kiện hợp lệ cho Chương trình thì sao?

Chủ cho thuê và người thuê cơ sở thương mại có thể sử dụng Chương trình để điều hướng cuộc thương thảo, mặc dù những đòi hỏi của việc trợ giúp tiền thuê mướn cơ sở không thể bắt buộc được. Điều quan trọng là hai bên cùng nhau thương thảo với ‘thiện chí’.

Chúng tôi sẽ giúp đỡ sớm và giúp hòa giải miễn phí, khách quan, không thiên vị để giải quyết những tranh chấp về việc trợ giúp tiền thuê mướn trong trường hợp người thuê cơ sở là tiểu thương không đủ điều kiện hợp lệ, gồm cả những trường hợp đã có yêu cầu xin trợ giúp tiền thuê trước ngày 28 tháng Bảy 2021.

Trường hợp thí dụ: một nhà hàng ở vùng đông nam Melbourne

Vào cuối tháng Hai 2021, theo Chương trình, bà Ella, chủ một doanh nghiệp nhỏ đã thương lượng về việc trợ giúp tiền thuê cơ sở với ông Zhen là chủ cho thuê cơ sở cho khoảng thời gian từ ngày 1 tháng Giêng đến ngày 28 tháng Ba 2021. Hai bên đã đồng ý việc trợ giúp 50% tiền thuê – một nửa được miễn và nửa còn lại được trả trong vòng 24 tháng, bắt đầu từ tháng Tư 2021.

Trong khoảng thời gian các tháng Năm, tháng Sáu và tháng Bảy 2021, bà Ella đã phải đóng cửa nhà hàng của mình vì Melbourne bị phong tỏa. Rồi nhà hàng của bà lại phải đóng cửa vào ngày 5 tháng Tám và tiếp tục đóng cho hết tháng vì những hạn chế sinh hoạt của lệnh phong tỏa. Bà Ella chỉ còn trông cậy vào khoản thu nhập thấp hơn rất nhiều vì chỉ còn được bán cho khách mua mang đi trong suốt những thời gian phong tỏa đó và đã gặp khó khăn trong chuyện trả tiền tiền thuê cơ sở hàng tháng đã được hoãn.

Dùng phương thức trắc nghiệm doanh thu khoảng thời gian tháng Sáu, tháng Bảy và tháng Tám 2021 so sánh với cùng khoảng thời gian của năm 2019, nhà hàng đã bị thất thu 40%.

Bà Ella gọi cho ông Zhen, chủ cho thuê cơ sở để thảo luận về trường hợp của mình. Kế tiếp bà viết thư yêu cầu được trợ giúp tiền thuê theo tỷ lệ tương xứng chiếu theo Chương trình, dùng mẫu thư số 1, và nộp kèm một loại chứng từ đòi hỏi (các bản khai BAS).

Ông Zhen trả lời rằng chính ông cũng đang gặp khó khăn và cần số tiền thuê cơ sở của bà Ella trả để có thể trả khoản tiền nợ mua cơ sở và các bổn phận thanh toán tài chính khác. Bà Ella và ông Zhen không thể tiếp tục đối thoại với nhau nữa.

Nộp đơn xin giúp đỡ

Bà Ella nộp đơn với VSBC xin có cuộc trung gian hòa giải miễn phí chiếu theo Chương trình để giúp giải quyết vấn đề.

VSBC đã giúp đỡ sớm, nhanh chóng liên lạc với ông Zhen để cố gắng nối lại cuộc đối thoại và tổ chức một cuộc thảo luận. Bà Ella và ông Zhen bắt đầu đối thoại với nhau trở lại về hoàn cảnh và mối quan tâm của họ, mặc dù chưa thể đạt được thỏa thuận. VSBC nhanh chóng xúc tiến đưa vấn đề vào cuộc hòa giải, với nhà trung gian khách quan, không thiên vị và có kinh nghiệm để giúp hai bên thương thảo một cách công bằng và xem xét những lựa chọn để giải quyết mối mâu thuẫn.

Đạt thỏa thuận

Qua cuộc hòa giải, bà Ella và ông Zhen đã đạt được một thỏa thuận.

Tiền thuê cơ sở hàng tháng: $6,000

Trợ giúp tiền thuê : Trợ giúp tiền thuê cơ sở 40 phần trăm cho khoảng thời gian từ 28 tháng Bảy đến 31 tháng Mười 2021. Điều này tương đương với $2,400 một tháng. Một nửa số tiền này được miễn ($1,200) và một nửa được hoãn trả ($1,200), việc hoàn trả số tiền này khởi sự từ tháng Mười Một 2021 và được trả hết trong 24 tháng. Khoản tiền trả cho số tiền thuê cơ sở của bà Ella được hoãn từ thỏa thuận trước hiện vẫn còn thiếu sẽ tiếp tục lại vào ngày 15 tháng Giêng 2022 với cùng số tiền trả góp và theo chu kỳ như đã thỏa thuận trước kia.

Thông tin thêm

Nếu quý vị muốn nói chuyện với chúng tôi bằng ngôn ngữ của mình về Chương trình, kể cả cách tính toán khoản sụt giảm doanh thu, yêu cầu trợ giúp tiền thuê cơ sở bằng cách dùng mẫu thư tùy chọn của chúng tôi và nộp đơn xin chúng tôi giúp đỡ để giải quyết mâu thuẫn, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua Dịch Vụ Thông Phiên Dịch (Translating and Interpreting Service).