Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Du thuyền quốc tế trở lại từ 17/4: Đây là các quy định mới cho hành khách trên tàu du lịch tại Victoria


Hành khách trên tàu du lịch trên 12 tuổi ít nhất phải được tiêm hai liều vắc-xin và tất cả các thành viên thủy thủ đoàn được tiêm ba liều vắc-xin theo quy trình mới được Chính phủ Victoria công bố.

Theo giao thức, trẻ em dưới 12 tuổi chưa được tiêm chủng hoặc bất kỳ ai được miễn trừ y tế hợp lệ có thể đi du lịch nhưng không được chiếm quá 5% số hành khách trên tàu.

Hành khách cũng sẽ phải xét nghiệm âm tính trước khi lên tàu và nếu lên tàu mà có các triệu chứng, phải gửi lại một xét nghiệm PCR âm tính khác vào ngày hôm đó.

Thủy thủ đoàn sẽ kiểm tra 14 ngày một lần hoặc khi có triệu chứng.

Các giao thức này phù hợp với các giao thức ở NSW và Queensland và đi trước lệnh cấm tàu ​​du lịch của Úc kết thúc vào cuối tháng này.

Các quy tắc khác bao gồm quy định bắt buộc đeo khẩu trang cho tất cả các thành viên thủy thủ đoàn.

Tất cả các hành khách sẽ phải đeo khẩu trang khi lên và xuống tàu, và ở bên trong, nếu không thể giữ khoảng cách xã hội.

Bộ trưởng Y tế Victoria, ông Martin Foley cho biết khi tiểu bang đạt đến đỉnh Omicron BA.2 và số ca bệnh bắt đầu ổn định, chính quyền tiểu bang sẽ bắt đầu xem xét lại tất cả các lệnh y tế.

Ông nói: “Chúng ta hiện có ít hạn chế nhất kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch và các thiết lập hợp lý được áp dụng có thể được xem xét sau đỉnh điểm của các trường hợp”.

“Sự trở lại của các tàu du lịch vào cuối năm nay là một tin tuyệt vời cho nền kinh tế về du khách của chúng ta và các giao thức An toàn COVIDSafe của chúng ta sẽ bảo vệ người lao động, hành khách cũng như cộng đồng và các điểm tham quan sẽ tổ chức các chuyến du ngoạn bằng tàu du lịch”.