Tuesday, May 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Buổi Thuyết trình của Tiểu Ban Duyệt Xét Việc Thực Hiện Dự Án Trung Tâm Văn Hóa Việt-Úc và Bảo Tàng của CĐNVTD/VIC


THÔNG BÁO

V/v: Buổi Thuyết trình của Tiểu Ban Duyệt Xét Việc Thực Hiện Dự Án Trung Tâm Văn Hóa Việt-Úc và Bảo Tàng của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu –Victoria (CĐNVTD-Victoria)

Melbourne, ngày 3 tháng 1 năm 2023

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng trân trọng kính mời quý vị tham dự một buổi thuyết trình của Tiểu Ban Duyệt Xét về việc thực hiện Dự Án Xây Dựng Trung Tâm Văn Hóa Việt-Úc và Bảo Tàng (gọi tắt là ‘Dự Án’) của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu –Victoria (CĐNVTD-Victoria).

Tiểu Ban Duyệt Xét sẽ trình bày mục đích, điều khoản tham chiếu, chương trình, kế hoạch và phương pháp làm việc và thời gian hoàn tất. Buổi thuyết trình sẽ là cơ hội cho quý vị nêu lên những ưu tư, quan tâm và thắc mắc của mình về Dự Án. Ban Chấp Hành Cộng Đồng xin nhắc lại đối tượng của sự duyệt xét là Việc thực hiện Dự Án chứ không phải Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (Bởi Bảo Đảm) Viện Bảo Tàng Úc Châu.

Buổi thuyết trình sẽ được tổ chức với những chi tiết như sau:

• Ngày: Chủ Nhật, 15/01/2023 lúc 2-4 giờ chiều.

• Địa điểm: Đền Thờ Quốc Tổ, 90 Knight Avenue, Sunshine North

Sự hiện dịên đông đảo của quý vị sẽ là niềm khích lệ lớn cho Tiểu Ban.

Trân trọng kính báo,

TM BCH CĐNVTD-VIC

Phó Quốc Vân

Tổng Thư Ký/Phát Ngôn Viên