Tuesday, May 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thành lập Tiểu Ban để duyệt xét Dự Án Xây Dựng Trung Tâm Văn Hóa Việt-Úc và Bảo Tàng của CĐNVTD/VIC


THÔNG BÁO

V/v: Thành lập Tiểu Ban để duyệt xét Dự Án Xây Dựng Trung Tâm Văn Hóa Việt-Úc và Bảo Tàng của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu – Victoria (CĐNVTD -Victoria)

Melbourne, ngày 30 tháng 12 năm 2022

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Theo yêu cầu của Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát, cách đây vài tuần Ban Chấp Hành Cộng Đồng đã họp thảo luận việc thành lập một Tiểu Ban độc lập để duyệt xét việc thực hiện Dự Án Xây Dựng Trung Tâm Văn Hóa Việt-Úc và Bảo Tàng (gọi tắt là ‘Dự Án’) đang gây nhiều hoang mang và mâu thuẫn trong cộng đồng.

Hơn nữa, đây là một lời cam kết khi ra tranh cử của Ban Chấp Hành Cộng Đồng. Suốt thời gian sau bầu cử đến nay, nhiều đồng hương đã nhắc nhở chúng tôi phải tôn trọng sự cam kết này.

Tiểu Ban bao gồm một vài nhân sĩ uy tín trong cộng đồng có lập trường trung lập với Dự Án, và nhiều kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn trong lãnh vực Luật Công Ty và Hiệp Hội và tài chánh kế toán. Tiểu Ban có mục tiêu rõ ràng, các điều khoản tham chiếu được xác định và có một khoảng thời gian nhất định để hoàn thành tốt đẹp công việc được Cộng Đồng giao phó. Để bảo đảm sự độc lập và khách quan, trong quá trình làm việc, Tiểu Ban sẽ không nhận bất cứ chỉ thị nào từ Ban Chấp Hành Cộng Đồng.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng muốn xác định rõ đối tượng của Tiểu Ban là Dự Án chứ không phải Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (Bởi Bảo Đảm) Viện Bảo Tàng Úc Châu (gọi tắt là ‘Công Ty Viện Bảo Tàng’). Mặc dù vậy, chúng tôi cũng đã mời Công Ty Viện Bảo Tàng tham dự để bảo đảm sự chính xác của các tài liệu tham khảo và sự trung thực của các nguồn tin thu thập.

Theo dự kiến, Tiểu Ban sẽ ra mắt trong một buổi thuyết trình trước công chúng vào giữa tháng 2 năm 2023 về chương trình, kế hoạch và phương pháp làm việc. Riêng kết quả duyệt xét sẽ được trình bày vào cuối tháng 3. Ban Chấp Hành Cộng Đồng hy vọng sự hoàn thành duyệt xét sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự hàn gắn các rạn nứt trong cộng đồng đối với Dự Án.

Mới gần đây vào ngày Thứ Bảy, 24/12/2022, Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát đã viết thư lưu ý và đề nghị Ban Chấp Hành Cộng Đồng cần có lập trường minh bạch về một vấn đề có liên quan đến Dự Án. Đó là việc phát hành vé số gây quỹ của Công Ty Viện Bảo Tàng trong khu vực Hội Chợ Tết Quý Mão do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu – Victoria tổ chức.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng xét thấy vấn đề này có thể tạo thêm sự căng thẳng không cần thiết trong cộng đồng trong khi việc duyệt xét Dự Án đang tiến hành. Do dó, chúng tôi đã quyết định Cộng Đồng sẽ không ủng hộ việc phát hành vé số của Công Ty Viện Bảo Tàng trong khu vực Hội Chợ Tết Quý Mão của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu – Victoria. Ban Chấp Hành Cộng Đồng sẽ gửi văn thư chính thức đến Công Ty Viện Bảo Tàng về quyết định này.

Trân trọng kính báo,

TM BCH CĐNVTD-VIC

Phó Quốc Vân

Tổng Thư Ký/Phát Ngôn Viên