Tuesday, May 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Lá-Thư dành cho thành viên cộng đồng từ Chủ tịch VMA


Melbourne ngày 30 tháng 12 năm 2022

Kính thưa tất cả các thành viên của Cộng Đồng Người Việt Tự Do trên toàn nước Úc.

Trước nhất, Viện Bảo Tàng kính chúc quý vị một năm mới vui khỏe và may mắn.

Như quý vị đã biết, chúng ta đang tiếp tục làm việc cật lực cho Công trình xây dựng Viện Bảo Tàng (VBT) để ghi lại cuộc hành trình tìm tự do và công cuộc định cư thành công của người Việt tại Úc. Với sự tài trợ của Chính phủ Liên bang, Tiểu bang và cộng thêm kết quả của các hoạt động gây quỹ, chúng ta đang trong giai đoạn tuyển chọn một Công ty xây cất để có thể tiến hành công việc xây dựng vào những tháng tới đây. Chúng tôi cũng đang tích cực làm việc với Hội đồng thành phố Maribyrnong để đáp ứng nhiều điều kiện trong Hợp đồng mua bán đất nơi VBT sẽ được xây dựng.

Chúng tôi đang thực hiện các điều kiện này để hoàn tất việc mua đất từ Hội đồng thành phố Maribyrnong vào đầu năm 2023.

Thật đáng tiếc, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Victoria (BCH CĐNVTD Vic) qua Luật sư Nguyễn Tấn Hải đã nộp đơn ngăn chận (caveat) trên mảnh đất này. Việc làm này có chủ ý nhằm cản trở và trì hoãn Hội đồng thành phố bán đất cho VBT đồng thời cản trở và trì hoãn tiến trình xây dựng VBT. Các cố vấn Luật pháp của VBT cho biết đơn ngăn chận (caveat) không có lý do chính đáng. Chúng tôi đã liên lạc với HĐTP để họ yêu cầu BCH CĐNVTD Vic xóa bỏ đơn ngăn chận đó.

Ngoài ra BCH CĐNVTD Vic cũng đã thông báo với VBT là họ đang xúc tiến việc thành lập Uỷ ban tái xét VBT nhưng đã không tham khảo với VBT. VBT không tin rằng có bất kỳ lý do chính đáng nào cho việc tái xét công trình xây dựng Bảo tàng và BCH CĐNVTD Vic cũng không đưa ra lý do chính đáng cho việc tái xét đó. Vì không có lý do chính đáng được đưa ra, cũng như không có cuộc thảo luận nào liên quan đến quy trình tái xét, VBT đã quyết định không dự vào quy trình tái xét này.

Mục đích và nhiệm vụ duy nhất của chúng ta là hoàn thành việc xây dựng VBT để các thế hệ tương lai của CĐNVTD tại Úc châu cũng như những nơi khác có thể biết và hiểu được những câu chuyện thương tâm cũng như lòng dũng cảm của người Việt trên bước đường tìm tự do và những đóng góp không ngừng của họ cho nước Úc.

Những hành động phiền nhiễu nêu trên sẽ không làm cho chúng ta nãn chí trong việc hoàn tất Công trình xây dựng quan trọng này.

Nếu có những câu hỏi hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin hãy liên lạc với tôi hoặc Ban điều hành Công trình xây dựng VBT.

Trân trọng

Bruce Mildenhall

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Viện Bảo Tàng Người Việt Tự do Úc châu