Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Bầu cử VIC 2022: 80 ngàn đô cho SEMVAC (?)


“Nếu ALP đắc cử, ngân sách Victoria sẽ cấp 80 ngàn đô để SEMVAC tiếp tục phục vụ cộng đồng” -Thượng nghị sĩ Kiều Tiến Dũng đã thông báo như vậy khi đến thăm VP SEMVAC tại Springvale với Dân biểu Heang Tak và ông Michael Galea, ứng viên Thượng viện.

Từ trái qua phải: Ông Trung, TNS Kiểu Tiến Dũng, DB Meng Heang Tak, ô. Minh, cô Vương, Ứng viên Michael Galea, BS Sơn, ô. Long, Cường, Eric, Hải. Hình cung cấp

Đón tiếp họ là BS Vũ Kim Sơn và ông Đoàn Việt Trung trong BCH, cùng ông Lê Long là Chánh VP hôm nay, và 5 thiện nguyện viên (TNV) trực ở VP hôm 22/11 là ông Hải, Cường, Eric, Vương, và Minh.

SEMVAC có rất nhiều phí tổn mà số tiền này có thể giúp trang trải -từ hoàn trả phí tổn xăng cộ mà lâu nay các TNV thường phải tự trang trải, đến tổ chức những tiệc sinh nhật chung của các TNV, đến gia tăng huấn luyện chuyên ngành cho các TNV,..

Bà Trần Thị Gấm, người điều hành dịch vụ SEMVAC Helps, nói là số tiền này cũng sẽ giúp SEMVAC tổ chức chuyến đi chơi xa đầu năm 2023 để các TNV hàn huyên và vui chơi với nhau sau 1 năm làm việc.

Trong tờ Thông báo mà các dân cử cầm theo, có viết những lời phát biểu như..

.. Thủ hiến Daniel Andrews:

“SEMVAC là một dịch vụ với trái tim lớn, hết mình phục vụ cộng đồng ở vùng đông nam..”

.. DB Meng Heang Tak:

“Đây là một đầu tư để những người yêu thích phục vụ cộng đồng có thể tiếp tục..”

.. TNS Kiều Tiến Dũng:

“Mọi người ở Đông nam đều biết đến và yêu quý SEMVAC vì đã phục vụ cộng đồng nhiều năm nay”.