Tuesday, December 12, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông Báo: Báo cáo tài chính của buổi gây quỹ tại Springvale Town Hall ngày 5/11/22


Melbourne, ngày 15 tháng 11 năm 2022

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria, Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể quý đồng hương.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng kính báo tổng kết phần thu chi và tồn quỹ trong buổi gây quỹ ngày Thứ Bảy 5/11/2022 vừa qua tại Springvale Town Hall với mục đích hỗ trợ việc tổ chức Hội Chợ Tết sẽ được tổ chức vào hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 28 và 29 tháng 1 năm 2023 với các chi tiết như sau:

1-Tổng cộng tiền quyên tặng: $4,980.00

2-Tổng cộng tiền đấu giá: $1,000.00 

3-Tổng cộng tiền xổ số raffles: $2,000.00

4-Tổng cộng tiền bán vé: $5,750.00

TỔNG THU: $13,730.00    

TỔNG CHI:  $5,458.24      

TỒN QUỸ: $8,271.76

Đính kèm theo Thông Báo này là Danh Sách quý đồng hương đã đóng góp vào buổi gây quỹ.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng trân trọng cảm tạ các ông Nguyễn văn Bon (cựu Chủ Tịch BCH-CĐ), Trương Văn Lợi (Nghị viên, Greater Dandenong), Matthew Guy (Thủ Lãnh Đảng Tự Do Victoria), và các ứng cử viên trong cuộc bầu cử chính phủ Tiểu bang sắp đến như ông Lưu Trung (Đảng Tự Do Victoria), ông Kiều Tiến Dũng (Đảng Lao Động Victoria) và cô Lê Thụy-Kim (Đảng Dân Chủ Lao Động Victoria) đã có mặt và phát biểu.

Ngoài ra, chúng tôi trân trọng ghi nhận sự phục vụ cộng đồng tận tâm của Hội Văn Hoá Nghệ Thuật AVA, Câu Lạc Bộ Người Việt Trên 50, Vũ Đoàn Bách Việt, Vũ Đoàn Hội VASA, Vũ Đoàn Hội Cao Niên Blackburn, Vũ Đoàn Hội Hương Quê, và rất nhiều thiện nguyện viên, đặc biệt là Nha sĩ Đinh Hiếu và cô Như Hoàng đã đảm trách giới thiệu chương trình và đấu giá. Chúng tôi cũng cảm tạ một nữ thân hữu làm việc tại Greater Dandenong Council đã bảo trợ một tiết mục vũ hải đảo rất đặc thù, sinh động và vui tươi.

Cuối cùng, Ban Chấp Hành Cộng Đồng chân thành cảm tạ Ban Tổ Chức, quý đồng hương đã đến tham dự đông đảo, tạo niềm khích lệ lớn và giúp cho buổi gây quỹ thành công mỹ mãn.

Trân trọng,

TM. BCH / CĐNVTD-VIC

PHÓ QUỐC VÂN

Tổng Thư Ký