Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

9/8: Victoria ghi nhận 6,380 trường hợp mới & 44 tử vong


Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 6,380 trường hợp mới và 44 trường hợp tử vong. Con số các trường hợp của ngày hôm nay là tăng từ 4,911 trường hợp của ngày hôm qua.

Hiện có 673 người đang nằm trong các bệnh viện Victoria, trong đó có 32 người trong khu ICU và 6 người dùng máy thở.

Con số này tăng nhẹ so với 657 ca nhập viện của ngày hôm qua, trong đó có 37 người trong khu ICU.

Trong số các trường hợp mới, 5,264 trường hợp được phát hiện thông qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh, và 1,116 trường hợp qua xét nghiệm PCR.

Hiện có 40,001 trường hợp COVID đang hoạt động trong tiểu bang.

Và 69.4% những người trên 16 tuổi đã được tiêm ba liều vắc-xin. (NQ)