310,000: Số cử tri đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục cho Bầu cử Liên bang 2022


Số cử tri Úc đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục trong ngày bỏ phiếu sớm đầu tiên của cuộc Bầu cử Quốc hội Liên bang.

Theo Ủy ban Bầu cử Úc (AEC), khoảng 310,000 người đã đi bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu trên cả nước trong ngày Thứ Hai 9/5 -ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm. Con số này tăng gần gấp 3 lần so với con số 120,000 cử tri vào ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử năm 2019.

Cuộc bầu cử chính thức sẽ diễn ra ngày Thứ Bảy 21/5, với khoảng 17 triệu cử tri trong tổng số khoảng 26 triệu dân Úc đã đăng ký đi bỏ phiếu. AEC khuyến khích các cử tri bỏ phiếu vào ngày bầu cử chính thức, nhưng những người không thể đi bầu cử vào ngày này có thể bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu qua đường bưu điện.

Những cử tri đang cách ly do COVID-19 có thể bỏ phiếu qua điện thoại. Gần 2 triệu cử tri Úc đã đăng ký bỏ phiếu qua bưu điện trong cuộc bầu cử sắp tới, cao hơn so với con số 1.5 triệu vào năm 2019. (T/H, tintuc)