Thursday, November 30, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Xác chết giả đặt bên ngoài các văn phòng Dân biểu trên khắp Melbourne để chống chiến tranh ở Gaza


Các Dân biểu Đảng Lao động Victoria —bao gồm cả các Tổng trưởng Liên bang —đã trở thành “mục tiêu” của những xác chết giả bị vứt bên ngoài văn phòng đơn vị bầu cử của họ.

Thi thể giả đặt bên ngoài văn phòng bầu cử của Dân biểu Đảng Lao động Peter Khalil ở Coburg, phía bắc Melbourne. Hình Twitter
Tổng trưởng Dịch vụ Chính phủ Bill Shorten nằm trong số 7 Dân biểu Lao động bị một nhóm hoạt động ủng hộ Palestine nhắm đến. Hình cung cấp

Phó Thủ tướng Richard Marles, Tổng trưởng Di trú Andrew Giles và Tổng trưởng Dịch vụ Chính phủ Bill Shorten là mục tiêu của các cuộc phản đối.

Xác chết giả cũng được đặt bên ngoài văn phòng của Dân biểu Cooper Ged Kearney, Dân biểu Jagajaga Kate Thwaites và Dân biểu Wills Peter Khalil.

Các khẩu hiệu “Chấm dứt chiếm đóng” và “Palestine tự do” cũng được dán trên cửa sổ văn phòng của họ trên khắp Melbourne và Geelong.

Một nhóm có tên No More Bodies in Gaza đã nhận trách nhiệm về các hành động này trên một tài khoản Instagram mới đã đăng bài đăng đầu tiên vào Thứ Tư.

Thi thể giả bên ngoài văn phòng bầu cử của Tổng trưởng Di trú Andrew Giles ở Thomastown. Hình Twitter
Nhóm No More Bodies in Gaza đã đặt 15 xác chết giả tại văn phòng các Dân biểu chính phủ ở Victoria và Tasmania, trong đó có Phó Thủ tướng Richard Marles. Hình cung cấp

Các nhân chứng đã nói với ông Neil Mitchell của Radio 3AW rằng họ bị sốc trước hành động này.

Cô Rebecca nói: “Tôi không thể diễn tả cho bạn biết tôi đã kinh hoàng đến mức nào”.

Một người gọi khác, Christine cho biết cô nhìn thấy tới 6 xác chết giả ở Heidelberg, chỉ sau 7 giờ sáng.

Cô nói: “Có nửa tá khẩu hiệu dán khắp cửa sổ văn phòng”.

“Mối lo ngại của tôi là nó nằm cách 2 trường tiểu học một dãy nhà và điều đó có thể gây khó khăn cho trẻ em”.

“Những gì đang xảy ra thật khủng khiếp nhưng không chắc liệu nó có cần xảy ra trên đường phố của chúng ta hay không”. (NQ)