Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VOICE: Cách bỏ phiếu sớm; Đăng ký bỏ phiếu bưu điện hay ở nước ngoài thế nào?


Đơn đăng ký bỏ phiếu qua đường bưu điện cho cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên sau 24 năm đã được mở cửa. Đây là tất cả mọi thứ bạn cần biết.

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là cả nước Úc quyết định về cuộc trưng cầu dân ý mang tính lịch sử The Voice (Tiếng nói Bản địa), một số người Úc đã bắt đầu có tiếng nói của mình với đơn đăng ký bỏ phiếu qua đường bưu điện hiện đã mở cửa.

Vào ngày 14 tháng 10 —cử tri sẽ đến các phòng bỏ phiếu và quyết định về The Voice trước Quốc hội.

Tuy nhiên —những người Úc đủ điều kiện có thể nộp đơn đăng ký bỏ phiếu.

Đây là tất cả mọi thứ bạn cần biết về quá trình bỏ phiếu.

AI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ BỎ PHIẾU BƯU ĐIỆN?

Đơn đăng ký bỏ phiếu qua đường bưu điện đang mở cửa. Bạn có thể bỏ phiếu sớm trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, nếu vào ngày bỏ phiếu mà bạn:

• ở ngoài khu vực bầu cử nơi bạn đăng ký bỏ phiếu

• cách địa điểm bỏ phiếu hơn 8 km

• đang đi du lịch

• không thể rời nơi làm việc để bỏ phiếu vào ngày bỏ phiếu

• đang bị bệnh nặng, ốm yếu hoặc sắp sinh con (hoặc đang chăm sóc người bệnh)

• là bệnh nhân trong bệnh viện và không thể bỏ phiếu tại bệnh viện

• có niềm tin tôn giáo khiến bạn không thể đến địa điểm bỏ phiếu

• đang ở tù với mức án dưới 3 năm hoặc bị giam giữ dưới hình thức khác

• là một cử tri thầm lặng

• có nỗi lo sợ hợp lý cho sự an toàn hoặc phúc lợi của bạn.

ĐƠN XIN BỎ PHIẾU BƯU ĐIỆN CỦA BÊN THỨ BA:

AEC biết rằng một số người đang nhận được đơn đăng ký bỏ phiếu qua đường bưu điện hoặc liên kết đến đơn đăng ký bỏ phiếu qua đường bưu điện trực tuyến qua thư từ các bên thứ ba như các đảng phái chính trị.

Điều này là hợp pháp và xảy ra ở mọi cuộc bầu cử/trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, AEC khuyến khích những người cần bỏ phiếu qua đường bưu điện nộp đơn trực tiếp thông qua trang mạng của AEC.

Đăng ký bỏ phiếu qua đường bưu điện trực tiếp thông qua trang mạng của AEC có nghĩa là lá phiếu sẽ được gửi đi nhanh hơn. AEC cũng hoạt động theo Đạo luật quyền riêng tư và các đơn đăng ký bỏ phiếu qua đường bưu điện liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân.

BỎ PHIẾU SỚM

Cuộc bỏ phiếu sớm sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 10 tại các tiểu bang và vùng lãnh thổ sau:

• Lãnh thổ phía Bắc (NT)

• Tasmania

• Victoria

• Tây Úc

Việc bỏ phiếu sớm sẽ bắt đầu vào ngày 3 tháng 10 tại các tiểu bang và vùng lãnh thổ sau do nghỉ lễ:

• ACT

• New South Wales

• Queensland

• Nam Úc

Hàng trăm trung tâm bỏ phiếu sớm sẽ dần dần mở cửa và sẵn sàng hoạt động trong 2 tuần trước ngày bỏ phiếu.

Hạn chót để đăng ký bỏ phiếu và cập nhật hoặc thay đổi thông tin chi tiết của bạn là ngày 18 tháng 9.

Am I ready to vote? | AEC TV

NGÀY BẦU CỬ

Ngày bỏ phiếu trưng cầu dân ý sẽ là ngày 14 tháng 10.

Giống như cuộc bầu cử liên bang, AEC sẽ mở hàng nghìn địa điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước. Các địa điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, giờ địa phương, vào ngày bỏ phiếu.

Bạn có thể bỏ phiếu tại bất kỳ địa điểm bỏ phiếu nào trong tiểu bang hoặc lãnh thổ của bạn. Nếu bạn ở liên bang vào ngày bỏ phiếu và cần bỏ phiếu, bạn sẽ cần đến một trung tâm bỏ phiếu liên bang được chỉ định.

TÔI CÓ THỂ BỎ PHIẾU Ở NƯỚC NGOÀI NHƯ THẾ NÀO?

Tất cả các trung tâm bỏ phiếu ở nước ngoài sẽ có thể cung cấp dịch vụ bỏ phiếu trực tiếp, nhưng không phải tất cả các trung tâm bỏ phiếu ở nước ngoài đều là trung tâm thu phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc trưng cầu dân ý năm 2023.

Nếu bạn không thể bỏ phiếu trực tiếp, bạn có thể nộp đơn xin bỏ phiếu qua đường bưu điện.

Các phiếu bầu qua đường bưu điện đã hoàn thành có thể được gửi lại đến địa điểm gần nhất được liệt kê trên trang mạng của AEC. AEC sẽ xác minh tài liệu và sắp xếp dịch vụ hoàn trả ưu tiên về Úc.

Phiếu bầu qua đường bưu điện cũng có thể được gửi trực tiếp về Úc thông qua dịch vụ bưu chính ở nước ngoài của bạn. (NQ)